DİSK-KESK-TMMOB-TTB: Halkın sesine kulak verin, yaşamsal talepleri karşılayın!

Biz DİSK, KESK, TMMOB ve TTB olarak bu acil ve tarihi uyarımızı yapmayı bir sorumluluk olarak görüyor, ülkeyi yönetenleri yarın çok geç olmadan sıraladığımız önlemleri hayata geçirmek için somut adımlar atmaya davet ediyoruz.