Image Map

Category: Basın Açıklamaları

AKP "YENİ YOLCULUĞUNA" KIDEM TAZMİNATI HAKKIMIZA SALDIRARAK BAŞLADI!

  DİSK Yönetim Kurulu’nun, 61. Hükümet Programı’nda yer alan işçi haklarına ilişkin değerlendirmesi: Değerli Basın Emekçileri, Sevgili Mücadele Arkadaşlarım   Bu sıcak yaz gününde, sıcaklığından bir şey kaybetmeyen siyasi gelişmeler […]

Read more ›

TORBA YASA HAKKINDA GÖRÜŞLERİMİZ…

29 Kasım 2010 tarihinde TBMM’ye sunulan “Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ve Diğer Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı“, […]

Read more ›
ITUC ETUC