Image Map

Category: Örgütlenme

Lastik-İş Sendikamızdan büyük adım: Brisa ve Pirelli işyerlerinde taşeron sistemine son verildi!

Lastik-İş Sendikamızdan büyük adım: Brisa ve Pirelli işyerlerinde taşeron sistemine son verildi!

DİSK Genel Başkanı Kani Beko ve DİSK Genel Sekreteri Arzu Çerkezoğlu imzasıyla örgütümüze gönderilen yazı…

Read more ›
ITUC ETUC