Image Map

Category: DİSK’ten

2821-2822 Tasarıları Hk. Bakanlığa gönderilen DİSK görüşü

TARİH: 27.04.2006                                                                              SAYI: 153/GB-014     ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI’NA ANKARA   İLGİ : a) 28/03/2006 tarih ve B.13.0.ÇGM R11; 125 / 9085 – 15669 sayılı yazınız          b) 18/11/2005 […]

Read more ›
DİSK'in SESİ 152

DİSK'in SESİ 152

Read more ›

Sendikalar Kanunu Önerisi

(DİSK ÖNERİSİ)SENDİKALAR KANUNU TASARISI BİRİNCİ KISIM AMAÇ VE TANIMLARAMAÇMadde R11; 1Bu kanunun amacı; sendikal kuruluşların kurulma, yapılanma, yönetim ve işleyişleriyle çalışma ve örgütlenme esaslarını demokratik  ilkeler çerçevesinde belirlemek; bu sendikal […]

Read more ›

Toplu İş Sözleşmesi Kanun Önerisi

(DİSK ÖNERİSİ) TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ VE GREV KANUNU TASARI TASLAĞI BİRİNCİ KISIM BİRİNCİ BÖLÜM   AMAÇ MADDE 1– Bu kanunun amacı,  işçilerin ve işverenlerin, karşılıklı olarak, ekonomik ve sosyal durumlarını […]

Read more ›

Sendikal Haklar İçin Temel Talepler

DİSK’İN  SENDİKALAR, TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ VE GREV MEVZUATINA İLİŞKİN TEMEL İLKE VE YAKLAŞIMLARI GENEL GEREKÇE12 Eylül 1980 askeri darbesine hakim olan yasakçı, engelleyici  ve kısıtlayıcı demokrasi dışı bir zihniyetin eseri […]

Read more ›
ITUC ETUC