Image Map

Category: Haberler

12 Eylül bütün sonuçlarıyla ortadan kaldırılmalı ve başta Kenan Evren olmak üzere bütün 12 Eylülcüler yargılanmalıdır!

12 Eylül askeri faşist darbesinin ardından 26 yıl geçti. 12 Eylül’de yaşanılan acılar bir yana, çeşitli ülkelerdeki darbeci generallerden hesap sorulduğu bir dünyada, ülkemizi karanlığa hapsedenlerin yargılanması şöyle dursun, darbeciler […]

Read more ›

Ülkemizi ve halkımızı düşünenler savaşa karşı çıkarken, ABD çıkarları için gençlerimizi peşkeş çekenler vatana ihanet içerisindedirler!

DİSK Yönetim Kurulu’nun, Hükümetin Lübnan’a asker gönderilmesi kararı üzerine “İnsanları tabutlarda görmek istemiyoruz! ASKER GÖNDERME!” kampanyası, Taksim Meydanı’nda yapılan bir basın açıklamasıyla kamuoyuna duyuruldu.   Dünya Barış Günü olması dolayısıyla […]

Read more ›
BARISAROCK'ta buluşuyoruz!

BARISAROCK'ta buluşuyoruz!

                 Basın açıklaması:   Tarih: 18 Ağustos Cuma Saat:              11.00 Yer:                Taksim Makine Mühendisleri Odası Toplantı Salonu     Barışarock R11; […]

Read more ›

5489 Sayılı SSGSS Yasası Anayasa Mahkemesi'nde…

Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet SEZER tarafından yayımlanması uygun bulunmayan, 5489 sayılı “Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu”, 3, 28, 29, 31, 40, 46, 55, 63, 80, 82, geçici 1, geçici […]

Read more ›
Yoksulun enflasyonu iki haneli!

Yoksulun enflasyonu iki haneli!

   DİSK/Birleşik Metal İşçileri Sendikası (Birleşik Metal-İş) gelir ve harcama gruplarına göre enflasyon oranlarını açıkladı. Birleşik Metal-İş’in, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan enflasyon rakamları üzerinden yaptığı çalışmada, geçtiğimiz ay […]

Read more ›

DİSK, KESK, TMMOB ve TTB Cumhurbaşkanı'na SS ve GSS yasalarına ilişkin görüşlerini sundu

Türkiye Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK), Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu (KESK), Türk Mühendis Mimar Odaları Birliği (TMMOB) Ve Türk Tabipleri Birliği (TTB) Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer’e 5489 Sayılı Sosyal Sigortalar […]

Read more ›

DİSK "Türkiye'de Sosyal Diyalogu Değişim ve Yenilik İçin Güçlendirme" projesine katılmıyor.

DİSK, Avrupa Birliği tarafından finanse edilen (toplam 4.5 milyon euro) ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından yürütülen “Türkiye’de Sosyal Diyalogu Değişim ve Yenilik İçin Güçlendirme” projesine katılmıyor. Hazırlıkları uzunca […]

Read more ›

DİSK BAŞKANLAR KURULU SONUÇ BİLDİRGESİ

DİSK Başkanlar Kurulu 17 Mart 2006 Cumartesi günü toplandı. Toplantının ardından çıkarılan Sonuç Bildirgesi… DİSK BAŞKANLAR KURULU SONUÇ BİLDİRGESİ 17 Mart 2006 DİSK Başkanlar Kurulu 17 Mart 2006 Cuma günü […]

Read more ›
ITUC ETUC