Image Map

Hakkımızda

DİSK Kuruluş Bildirisi Ana Tüzüğü için tıklayınız.

DİSK Etkinlikler Dizini için tıklayınız.


DİSK (Türkiye Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu) işçilerin tabandan gelen mücadeleleri sonucunda 13 Şubat 1967 tarihinde kurulan bir işçi sendikaları konfederasyonudur.

  • 12 Eylül generallerinin kapattığı ve yasakladığı DİSK, 1992 yılında faaliyetine bıraktığı yerden yeniden başlamıştır.
  • DİSK, devletten ve sermayeden bağımsız olarak işçilerin aşağıdan yukarıya demokratik, yukarıdan aşağıya merkezi olarak bir araya geldikleri bir örgüttür.
  • DİSK üyesi sendikalara ırk, dil, din, inanç, mezhep, siyasal görüş ve dünya anlayışı farkı gözetmeksizin her işçi üye olabilir.

DİSK yalnızca işçi sınıfının işyerlerindeki sorunları için değil, toplumda seslerini daha iyi duyurabilmeleri için de mücadele eder.

Bunun için işyerlerindeki haklarımızı iyileştirme mücadelesi, soygunsuz ve sömürüsüz bir toplum yaratma mücadelesiyle birlikte yürütülmelidir.

İşte bu yüzden DİSK, işçi sınıfının özgürlük ve demokrasi mücadelesindeki rolünü geliştirerek, siyasete ağırlığını koymasını amaçlar.

DEMOKRASİ, EŞİTLİK, ÖZGÜRLÜK, BAĞIMSIZLIK, DAYANIŞMA, BARIŞ VE KARDEŞLİK İÇİN DİSK’E ÜYE OLALIM!..

***

DİSK ÜYESİ SENDİKALAR

1. BASIN-İŞ
http://www.diskbasinis.org

2. BANK-SEN
http://www.banksen.org.tr

3. BİRLEŞİK METAL-İŞ
http://www.birlesikmetal.org

4. CAM KERAMİK-İŞ
[email protected]

5. DEV MADEN-SEN
http://www.devmadensen.org

6. DEV SAĞLIK-İŞ
http://www.devsaglikis.org.tr

7. DEV TURİZM-İŞ
http://www.devturizmis.org.tr

8. DEVRİMCİ YAPI-İŞ (Devrimci Yapı İşçileri Sendikası)
http://devyapi-is.org.tr/

9. EMEKLİ-SEN
http://www.tumemeklisen.com

10. ENERJİ -SEN
http://www.enerjisen.org

11. GENEL-İŞ
http://www.genel-is.org.tr

12. GIDA-İŞ
http://www.gidais.org/

13. LASTİK-İŞ
http://www.lastik-is.org.tr/

14. LİMTER-İŞ
http://www.limteris.com

15. NAKLİYAT-İŞ
http://www.nakliyatis.org

16. SİNE-SEN
http://www.sinesen.org.tr

17. SOSYAL-İŞ
http://www.sosyal-is.org.tr

18. TEKSTİL
http://www.disktekstil.org

19. TÜMKA-İŞ
http://www.tumkais.org/

ITUC ETUC