Image Map

Dev İletişim-İş

Devrimci İletişim ve Çağrı Merkezi Çalışanları Sendikası

Adres: Abide-i Hürriyet Cad. Nakiye Elgün Sok. No:91 Kat: 2

Tel: 0212.232 10 00

Eposta: [email protected]

Web: deviletisimis.org.tr

Facebook: www.facebook.com/DevIletisimIs

Twitter: @deviletisimis

Yönetim Kurulu Üyeleri

Fatma TULUM ERYOLDAŞ (Genel Başkan)

Sedat DUREL (Genel Sekreter)

Berrin SELBUZ (Yönetim Kurulu Üyesi)

Denetim Kurulu Üyeleri

Halil ÜNALDI

Emine YAŞAR

Tolga ÖZER

Disiplin Kurulu Üyeleri

Cahit GÖNÜLSÜZ

İnan AYKURT

Mesut AKYÜZ

 

ITUC ETUC