Image Map

ITUC'un G20 Liderlerine Mektubu

Uluslararası Sendikalar Konfederasyonu (ITUC), 2 Nisan 2009 tarihinde İngiltere’nin Londra kentinde gerçekleştirilecek olan G20 Zirvesi’ne katılacak ülkelerin başbakan ve devlet başkanlarına bir mektup gönderdi.

ITUC Genel Sekreteri Guy Ryder mektubunda, ITUC’un uluslararası ekonomik krize ilişkin olarak hazırladığı “Küresel Sendikalar G20 Zirvesi Deklarasyonu” aktardı.

“Küresel Sendikalar G20 Deklarasyonu”, G20’yi, diğer hükümet ve uluslararası kurumlarla birlikte, öncelikle 5 konuda strateji geliştirmeye ve gelecek nesiller için daha insanca ve sürdürülebilir bir dünya ekonomisi inşa etmeye çağırıyor.

ABD, Avrupa Birliği, Türkiye, Hindistan, Japonya, Brezilya, Rusya, Almanya, Arjantin, Fransa, Suudi Arabistan, Meksika, Güney Afrika, Birleşik Krallık, Güney Kore, İtalya, Çin, Kanada, Avustralya ve Endonezya liderlerine gönderilen deklarasyonda yer alan öneriler şu şekilde;

1.      Koordineli bir uluslararası iyileştirme ve kamu yatırımlarını, aktif iş gücü piyasası politikalarını, en fazla ihtiyacı olan kesimlerin korunmasını ve dünya ekonomisini daha düşük karbon düzeyi ile büyüme yoluna sokacak çevreci yatırımları hedefleyen ve maksimum iş yaratacak sürdürülebilir bir büyüme planı uygulanmalıdır. Gelişmekte olan ekonomilere alternatif politikalar üstlenebilmeleri için kaynak ve politika alanı sağlanmalıdır.

2.      Güven ve mali sistemde kredi alış verişini yeniden tesis edebilmek için aciz durumdaki bankalar acil bir şekilde ulusallaştırılmalı ve bunun ötesinde, paydaşların tam katılımıyla küresel mali sistemi kontrol edecek yeni kural ve mekanizmalar oluşturulmalıdır.

3.      İş gücü piyasalarında “insan onuruna yakışır” bir düzey oluşturabilmek amacıyla ücret kesintileri ile mücadele edilmeli ve gelir dağılımındaki eşitsizlik giderilmelidir.

4.      Aralık 2009’da Kopenhag’da gerçekleştirilecek COP15’de “iklim değişikliği” üzerine geniş kapsamlı ve kararlı bir uluslararası anlaşma için temel oluşturulmalıdır.

5.      Uluslararası ekonomik ve sosyal kurumlar (ILO, IMF, Dünya Bankası, DTÖ ve OECD) için yasal norm ve araçlar oluşturulmalıdır. Bu kurumlar yeniden şekillendirilmeli, etkin ve sorumluluk sahibi bir küresel yönetim tesis edilmelidir.

ITUC ETUC