Image Map

TÜRKİYE İŞÇİ CEHENNEMİ OLDU!.. İŞÇİ ÖLÜMLERİNDEN YÖNETENLER SORUMLUDUR!..

DİSK Genel Başkanı Süleyman Çelebi’nin, Bursa’da kömür ocağında meydana gelen patlamada 19 işçinin hayatını kaybetmesine ilişkin açıklaması:

 

TÜRKİYE İŞÇİ CEHENNEMİ OLDU!

İşçi ölümlerinden yönetenler sorumludur!

 

Bursa’nın Mustafakemalpaşa İlçesi’nde, Çalışma Bakanı Dinçer’in sürekli kontrol edildiğini söylediği Bükköy Madencilik İşletmesi’ne ait kömür ocağında patlama sonucunda 19 işçi hayatını kaybetti.

 

2006 Haziranında Balıkesir’de kömür ocağında grizu patlamasında 17 işçinin hayatını kaybetmesinin ardından AKP Hükümetinin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Hilmi Güler “Bunlar maalesef madencilikte olagelen kazalar. Maalesef, bu madenciliğin tabiatı icabı olabiliyor” diyordu.

 

İşte bu sözler, AKP Hükümetinin insana ve çalışanlara bakışını çok net bir şekilde özetliyor!

 

Bugüne kadar Türkiye’de gerçekleşen maden kazalarında binlerce işçi hayatını kaybetmiş, bir o kadarı da yaralanmıştır. İşçi sınıfının yalnızca Zonguldak’ta verdiği ölü sayısı 3500’ün üzerindedir. Bunun nedeni, çalışanların insanca çalışma koşullarından yoksun bırakılması ve aşırı kâr hırsıdır!

 

Bursa’daki patlamanın da ana nedeni, ölçüm yapılmaması ve havalandırma eksikliğidir. Denetimler hem eksik hem de şeklen yanlıştır. Denetlemelerde hayati tehlike barındıran işletmelerin kapatılması gerekir. İşletmedeki eksiklikleri tespit edip, gidermesi için işverene liste verilmesi yeterli değildir. Eksikliklerin giderilmesi için, kısa ve makul sürelerde kontroller de yapılmalıdır ama bu yapılmamaktadır. Çıkarılan genelge ve yönetmeliklerle de, işletmeler değil, hayati risk içinde çalışan işçiler cezalandırılmaktadır. Çalışma Bakanlığı’nın 11.11.2009 tarihli “işçi şikayetlerine” ilişkin genelgesinde, işçi şikayetlerine ilişkin başvuruların yazışma ile sonuçlandırılmasına karar verilmiştir.

 

Maden ocaklarında iş güvenliği ve işçi sağlığına ilişkin ise, 15 Ağustos 2009’da yayınlanan yönetmelik, maden işletmelerinin standartlarını gevşeten, işletmelerde kalifiye eleman çalıştırma gibi yükümlülükleri azaltan içerikte olduğu için Maden Mühendisleri Odası tarafından Danıştay’da iptal davası açılmıştır.

 

Önlem almayan, denetleme yapmayan, ihmal konusunda işletmeden de sorumlu olanlar, dört farklı ilden profesyonel kurtarma ekipleri getirmekle övünenler, acaba ne zaman işçi hayatına önem vermekle övüneceklerdir?

 

İnsanı değil kâr hırsını merkezine alan, en zor ve en kötü koşullarda insanları çalışmaya zorlayan, işçilerin, çalışanların söz sahibi olmadığı üretim süreçleri potansiyel birer “insan mezarlığı” olarak kalacaktır.

 

Önlem alınmayan, insana yatırım yapılmayan işyerlerinin faaliyetlerine izin verildiği, işçi sağlığı ve güvenliği konusunda uzmanların, sendikaların ve meslek örgütlerinin bypass edilip dışlandıkları müddetçe, yaşadığımız bu “kazaların” adı “cinayet” olacaktır ve sorumluluk da sadece işletmelerin değil bunlara göz yuman hükümetlerin olacaktır.

 

Bursa’da yaşamını yitiren tüm işçilerin ailelerine ve işçi sınıfımıza başsağlığı diliyor, sorumluların bir an önce ortaya çıkarılarak hesap sorulmasını ve işletmede çalışma koşullarının düzeltilmeden faaliyete geçirilmemesini istiyoruz.

ITUC ETUC