Image Map

"TEĞET GEÇEN" KRİZ EKONOMİYİ VURDU!..

TÜRKİYE SON 4 YILDA EKONOMİK BÜYÜME AÇISINDAN DÜNYADA 122. SIRADA YER ALDI. 2009 YILINDA KRİZDEN EN ÇOK ETKİLENEN 31. ÜLKE OLDU…

 

Türkiye Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu Araştırma Enstitüsü (DİSK-AR), Türkiye’nin “Ekonomik Büyüme” raporunu açıkladı. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Uluslararası Para Fonu (IMF) Ekonomik Görünüm Nisan 2011 Veritabanı; Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası Beklenti Anketi ve Hazine Müsteşarlığı’nın verileri üzerinden yapılan hesaplamaya göre 2011 yılının ilk yarısında kayda değer bir büyüme göstererek, dünya ekonomisinde en hızlı büyüyen ülkeler arasında ilk sıralarda yer alan Türkiye’nin krizin etkisinin en yoğun olarak hissedildiği 2007-2010 yıllarını kapsayan 4 yıllık süreçte, 184 ülke arasında ortalama 2,2’lik büyüme hızı ile 122. sırada yer aldığı belirlendi. 2011 yılı için ise ilk 6 aylık dönemde yaşanan hızlı büyümeye rağmen 2. yarıyılda gerçekleşmesi beklenen yavaşlama ile ekonominin %5-6 bandında büyüyeceği tahmin ediliyor. IMF veritabanının eylül ayında ki düzenlemesine göre ise Türkiye 2011 yılında 182 ülke arasında, %6,6’lık büyüme ile 28. Sırada yer alacak.

TÜRKİYE EN YAVAŞ BÜYÜYEN ÜLKELER ARASINDA

Rapora göre IMF, 184 ülke için ekonomik büyüme oranlarını vermekte. Söz konusu veritabanı üzerinden ülkeler arasında karşılaştırma yapma olanağı bulunuyor. Bu rakamlara göre Türkiye 2007-2010 yılları arasında ekonomisi krizden en çok etkilenen ülkeler arasında yer alıyor. Söz konusu 4 yıl için Türkiye ekonomisi ortalama %2,2’lik büyüme oranı ile 184 ülke arasında 122. Sırada yer aldı. Buna göre Türkiye ekonomisi dünya genelinde en yavaş büyüyen 63. ülkedir.

Aynı dönem için Türkiye ekonomisi ortalama yüzde 2,2’lik büyüme performansı ile Dünya ekonomisindeki yüzde 3,3’lük büyüme oranın 1,1 puan altında kalarak son derece düşük bir performans gösterdi. İçinde Türkiye’nin de yer aldığı gelişmekte olan ülkeler kategorisinde ise büyüme oranı aynı dönem için %6,79 düzeyinde.

Söz konusu dönemde dünyanın en hızlı büyüyen ilk beş ülkesi sırasıyla ortalama yıllık % 19,28 ile Katar, %12,53 ile Azerbaycan, %11,31 ile Afganistan, %10,83 ile Çin ve %10,26 ile Etiyopya’dır. En ciddi daralmanın yaşandığı ülkeler ise %13,9’luk daralma ile Letonya, %9,89’luk daralma ile Estonya, %8,36’lık daralma ile Zimbabwe, %6,82 ile İrlanda, %5,33 Barbuda adalarıdır.

Grafik-2007-2010 Dünya ve Türkiye Büyüme Oranları Karşılaştırması

Ekonomik büyüme

2007-2010

Avrupa bölgesi

0,21%

G7

0,24%

Avrupa Birliği

0,34%

Gelişmiş ekonomiler

0,61%

Türkiye

2,21%

Merkez ve Orta Avrupa

2,37%

Diğer Gelişmiş Ülkeler

2,85%

Bağımsız Devletler Topluluğu

3,06%

Dünya

3,31%

Latin Amerika

3,75%

Yeni Sanayileşen Asya Ekonomileri

3,95%

Ortadoğu ve Kuzey Afrika

4,46%

ASEAN-5

5,27%

Alta Sahra Afrika

5,53%

Gelişmekte olan ekonomiler

6,79%

Gelişmekte olan Asya

10,21%

 

KRİZDEN EN ÇOK ETKİLENEN 31. ÜLKE OLDUK

Rapora göre krizin etkisinin ekonomik büyüme oranlarına en çok etkisinin hissedildiği 2009 yılında ise dünya ekonomisi yüzde 0,52 küçülürken, Türkiye yüzde 4,62 oranında küçülmüştür. Buna göre Türkiye 184 ülke arasında krizden en çok etkilenen 31. ülkedir. Aynı yıl gelişmekte olan ekonomiler %2,72 büyürken, gelişmekte olan Asya için bu oran %7,2’dir. Dünya ekonomisi ortalamada küçülürken 184 ülkenin yarısı büyümesini sürdürmüştür.  

Tablo- Türkiye Ekonomisinde dönemlere göre büyüme oranları (%)

 

Kaynak: Hazine Müsteşarlığı,TÜİK

DİSK-AR’ın Hazine Müsteşarlığı ve TÜİK veritabanından ve raporların elde ettiği verilere göre Türkiye büyüme oranları bakımından 2007-2010 döneminde yaklaşık olarak son 30 yılın en kötü 4 yıllık performansını göstermiştir. Türkiye ekonomisi, 1982-1986 yılları arasında %5,3, 1987-1991 yılları arasında %4,3, 1992-1996 yılları arasında %4,4, 1997-2001 yılları arasında %1,5, 2002-2006 yılları arasında %7,2 büyürken bu oran 2007-2010 yıllarında sadece %2,2’dir. Türkiye 2003-2010 yıllarında ortalama %4,6 büyüyerek, cumhuriyet tarihinin %4,9 ortalamasının gerisinde kalmıştır.     

Raporun sonuç bölümünde, Türkiye ekonomisinin kriz sonrasında yakaladığı görece yüksek büyüme oranlarının, kamuoyunda istikrarlı bir büyümenin varolduğu yanılsamasına neden olduğuna dikkat çekilerek, 2007-2010 döneminde Türkiye ekonomisinin, dünya ortalaması ve gelişmekte olan ülkelerle karşılaştırıldığında son derece olumsuz bir süreçle karşı karşı
ya kaldığına işaret edilmektedir.  Kriz sonrası yaşanan büyümenin arkasında ise, emekçilerin sürüklendikleri yoksulluk ve yaygınlaşan işsizlik verilerin bulunduğuna dikkat çekilen raporda, Türkiye ekonomisinin IMF denetiminde sürdürdüğü yeni liberal ekonomik modelin, üçlü koalisyon, Kemal Derviş ve bu politikaların devamcısı olan AKP hükümeti döneminde %3,6’lık ortalama büyüme hızı ile son derece olumsuz bir tabloyu önümüze koyduğuna işaret edilmektedir.

 

ITUC ETUC