Image Map

"İNSANCA YAŞAYACAK ASGARİ ÜCRET İSTİYORUZ!"

 

DİSK Genel Başkan Yardımcısı Ali Cancı’nın, “İnsanca Yaşayacak Asgari Ücret İstiyoruz!” eyleminde yaptığı konuşmanın metni:

 

Değerli dostlar,

Türkiye’de işçilerin, emekçilerin üzerinden bir oyun oynanıyor. Bu oyunun adı asgari ücret oyunudur. Hükümet ve işveren çevrelerinin oyuncağı haline gelen asgari ücret komisyonu, sigorta kapsamındaki işçilerin yüzde 44’ünü doğrudan, tümünü dolaylı olarak ilgilendiren asgari ücreti belirlemek için, daha önceden belirlenmiş oranları tartışmak için bir araya geliyor. Açlık sınırının bile altında belirlenen asgari ücret ile işçilerden yaşamaları bekleniyor.

 

Değerli dostlar,

DİSK-AR tarafından yapılan son hesaplamalara göre açlık sınırı 960 TL’ye ulaştı. Yoksulluk sınırı 3 bin TL’nin üzerinde. Bu koşullar altında, asgari geçim indirimi hariç 599 TL ile insanlardan yaşamaları isteniyor. Bu nasıl bir vicdandır ki, 2011 yılının ocak ayında 20 TL’lik artış hedefi ile insanlarla dalga geçiliyor.

 

Değerli dostlar,

İşveren tarafından uygulanması zorunlu olan ve yasal olarak bağlayıcılığı bulunan asgari ücretin tespiti gelir dağılımını da düzenleyici bir role sahip. Kapsam açısından değerlendirildiğinde aileleri ile birlikte 13-14 milyon kişiyi ilgilendirmesi açısından da kaynakların kimler lehine dağıtılacağı konusunda en önemli süreçlerden biri.

 

Dolayısı ile asgari ücretin tespiti konusunda takınılan tutum tamamen sınıfsal bir içeriğe sahiptir. Yoksullukla mücadele söylemi adı altında, uygulanan ekonomi politikaların sonucunda muhtaç duruma düşürülmüş geniş halk yığınlarına, çeşitli yardımları gündeme getiren hükümetler, yoksulluğu yenmenin en önemli aracı olarak görülen asgari ücretin tespitinde ülke şartları, enflasyonla mücadele gibi öznel olmayan değerlendirmelerle ücret artışlarına ket vurmaktadır. Bu da yoksulluğun ve sefaletin sürdürülmesi anlamına gelmektedir.  

 

Değerli dostlar,

Asgari Ücret, Asgari Ücret Yönetmeliği’nde “İşçilere normal bir çalışma günü karşılığı olarak ödenen ve işçinin gıda, konut, giyim, sağlık, ulaşım ve kültür gibi zorunlu ihtiyaçlarını günün fiyatları üzerinden asgari düzeyde karşılamaya yetecek ücret” olarak tanımlanmaktadır. Bugün asgari ücret işçinin ailesi ile sadece sağlıklı olarak beslenmek için yapması gereken harcama, ücretinin yüzde 63’ü, insan onuruna yakışan bir ücretin ise sadece yüzde 19’udur.

 

Bu nedenle bizim sokaklarda olmamız haktır. İnsanca bir yaşam ve ücret istiyoruz. Hayatı yaratanlarız. Yoktan var edenleriz. Birilerinin daha fazla kar elde etmesi için, birleri üzerimizden daha fazla kazansın diye oynanan bu oyuna seyirci kalmayacağız. Bu nedenle burada Dev Sağlık İş sendikamızın verdiği mücadele son derece önemlidir. En temel haklarımız elimizden alınırken, eğitim, sağlık, ulaşım ve barınma maliyetlerimiz artarken, sefalete mahkum edilmemize karşı direncin adısınız. Umudun adısınız. Bu mücadeleyi büyütmek boynumuzun borcudur. Bu duygularla hepinizi DİSK adına sevgi ve saygıyla selamlıyorum.

 

Yaşasın  mücadelemiz. İnadına sendika, İnadına DİSK.

ITUC ETUC