Image Map

İŞ KAZALARI, "İŞ CİNAYETİ" NİTELİĞİNİ KORUYARAK YENİ YILDA DA HIZ KESMEDEN SÜRÜYOR!..

DİSK Genel Sekreteri Tayfun Görgün’ün, Kırıkkale’nin Yahşihan ilçesindeki askeri silah mühimmat deposunda gerçekleşen iş kazasına ilişkin açıklaması:

İş kazaları, “iş cinayeti” niteliğini koruyarak yeni yılda da hız kesmeden sürüyor!

 

2012’nin ilk gününde Kırıkkale’nin Yahşihan ilçesindeki askeri silah mühimmat deposunda gerçekleşen patlamada 4 işçi yaşamını yitirdi.

 

Ülkemizde iş kazaları, “iş cinayeti” niteliğini koruyarak hızını kesmeden sürüyorR30;

 

Davutpaşa, Tuzla, Bursa, Balıkesir, Zonguldak, Ostim, Elbistan ve İstanbul’da ortaya çıkan katliam gibi iş kazalarından sonra ölüm acımasız yüzünü bu kez askeri mühimmat deposunda gösterdi.

 

Özel sektör ve kayıtdışında işçi sağlığı ve güvenliği sisteminin çökmüş olduğunu söylüyorduk. Bu durum kamuda da kendini ciddi olarak hissettirmeye başladı.

 

İşçi Sağlığı ve Güvenliği (İSG) sistemi bütüncül politikalar ve merkezi bir müdahaleyi gerektirir. Özelleştirme ve taşeronlaşmayla bu bütünlük parçalanmış ve etkin müdahale olanakları ortadan kaldırılmıştır.

 

İSG alanında sürekli iyileştirmenin en temel uygulamalarından biri etkin denetim sistemidir. Ama bu çökmüş sistem içinde denetim mekanizması nerdeyse yok denecek düzeyde. Üstüne üstlük var olan bu yapıyı da ortadan kaldırmaya dönük çabaları kaygıyla izliyoruz.

 

Sonuç ortadır: Daha yeni yılın ilk günü bize acı ve gözyaşını tattırdı. Oysa bu ölümleri durdurmanın çaresi çok açıkR30;

 

İşçi Sağlığı ve Güvenliği alanı piyasaya kesinlikle açılmamalıdır.

 

Hızla, İşçi Sağlığı ve Güvenliği yasa tasarısı taslağını çalışanların sağlık ve güvenliğini temel alan bir anlayışla çıkarma iradesini ortaya koyulmalıdır.

 

Sağlık, güvenlik ve çevreyle ilgili, özerk, demokratik bir işleyişe sahip olan kurumsal bir yapının sosyal taraflarla birlikte oluşturulmasını ve gerekli tedbirlerin alınmasını vakit kaybetmeksizin yaşama geçirilmelidir.

 

Patlamada yaşamını yitiren işçilerin yakınlarına baş sağlığı diliyoruz.

ITUC ETUC