Image Map

YENİ YILDA ASGARİ ÜCRETLİYİ YİNE SEFALET BEKLİYOR!

YENİ YILDA ASGARİ ÜCRETLİYİ YİNE SEFALET BEKLİYOR!

YENİ YILDA ASGARİ ÜCRETLİ İMKANSIZI BAŞARMAK DURUMUNDA…

 

ZAMLI ÜCRETLE, ÇALIŞAN YOKSULLARDAN;

·        ÖĞÜN BAŞINA 69 KURUŞLA KARININI DOYURMASI

·        226 TL’YE ISINMASI VE BARINMASI R30;

·        ÇOCUK BAŞINA 2,5 TL EĞİTİM HARCAMASI İLE ÇOCUKLARINI YETİŞTİRMESİ BEKLENİYORR30;.

Türkiye Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu Araştırma Enstitüsü DİSK-AR’ın, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İstatistikleri üzerinden yaptığı hesaplamaya göre, eşi çalışmayan ve iki çocuklu bir asgari ücretli Ocak 2012 yılında elde edeceği geliri ile gıdaya ancak 8 lira 25 kuruş ayırabilecek. Buna göre asgari ücretlinin üç öğün için kişi başına ayırabildiği tutar 2,75 TL olurken, öğün başına bu tutar sadece 69 kuruş düzeyinde kalmakta.

Raporda, en yoksul yüzde 20’lik kesimin yaşamını sürdürebilmek için gelirinin ancak yüzde 33,7’sini gıda harcamalarına ayırabildiğine dikkat çekilerek, yeni yılda yürürlüğe giren zamla eşi çalışmayan ve 2 çocuklu bir asgari ücretlinin, asgari geçim indirimli aylık 734 TL’lik gelirinden gıda için günlük ayırdığı 8,25 TL ile hem eşinin hem kendinin hem de çocuklarının karnını doyurmak zorunda olduğu ifade edildi.

DİSK-AR tarafından, Türkiye’ye Özgü Beslenme Kalıbı ve TÜİK Madde fiyatları dikkate alınarak yapılan hesaplamaya göre 4 kişilik bir ailenin günlük sağlıklı beslenebilmesi için Ocak 2012 itibari ile kişi başına ortalama 8,25 TL gıda harcama yapması gerekiyor. Buna göre asgari ücretli, 1 kişinin sağlıklı beslenmesi için gerekli olan gıda harcaması ile 4 kişiyi doyurmaya çalışıyor.

Rapora göre Kasım 2011 tarihi itibari ile ortalama kira bedeli 509 TL’yi bulurken, asgari ücretlinin kira ve diğer konut harcamaları için ayırabildiği tutar sadece 226 TL. Buna göre asgari ücretli en sağlıksız çevrede, kentsel donatı hizmetlerinin en az olduğu, deprem riski altındaki konutlarda yaşamak zorunda bırakılıyor. Sefalet sadece sofrada değil, sağlıksız konutlarda da asgari ücretliyi buluyor.

Raporda asgari ücretlinin, çalıştığı işyerinin servis imkânı yoksa işyerine ulaşımı bile büyük bir sorun olduğu vurgulanıyor. Tek bir belediye otobüs biletinin Türkiye ortalamasında 1,45 TL olduğu koşullarda, asgari ücretlinin ulaşım için ayırabildiği günlük pay sadece 1,87 TL, bu gelirle bulunduğu yerden hareket etmesi bile imkansız. Kültür ve eğlence için ayırabildiği pay toplamda aylık 9 TL’yi bulurken, bu miktar ile ne sinema, ne tiyatro ne de maça gidebilmek mümkün. Sinema bileti ortalama 9,83 TL. Isınma, bakım, onarım, temizlik ve hatta kadro eksikliği nedeni ile öğretmen ihtiyacı, kaynak yokluğu bahanesi ile velilerin ödediği katkı paylarına teslim edilen eğitim koşularında, asgari ücretli çocuğuna defter kalem bile alamayacak durumda. Okul tercihleri büyük oranda, yoksul ve kaynak yokluğundan eğitim veremez durumdaki okullar. Yani asgari ücretlinin çocuğunun okuması aylık 5 TL’lik ayrılan pay ile yokluktan dolayı neredeyse mucize.

Asgari ücretlinin ortalama fiyatlı bir buzdolabını alması için, ev eşyası için ayırabildiği 38 TL ile başka hiçbir eşya almaksızın 28 ay çalışması gerekiyor.

Rapora göre özetle asgari ücretliden, öğün başına 66 kuruşla karnını doyurması,1 buzdolabı için 28 ay çalışması, 226 TL’ye ısınması ve barınması, çocuk başına 2,5 TL’lik eğitim harcaması ile çocuklarını yetiştirmesi bekleniyor.

Raporun sonuç bölümünde, asgari ücretin bu düzeyde belirlenmesinin, sefalette ısrar anlamına geldiği ifade edilerek, işçilerin talebinin asgari ücretin, bir işçinin ailesi ile birlikte asgari olarak temel ihtiyaçlarını karşılayacak, işçiyi kimseye muhtaç etmeyecek bir düzeyde belirlenmesi ve sefaletin son bulması olduğu ifade edildi. “Asgari ücretliyi enflasyona mahkum ezdirmedik” söyleminin, aslında asgari ücretliyi daha da yoksullaştırmadık anlamına geldiğine dikkat çekilen raporda, dünyanın hiçbir yerinde hükümetlerin ücretlerde erimeye yol açmadık diye övünmediği belirtildi. Raporda şu görüşlere yer verildi:

“Asgari ücretin ekonomik büyüme ve verimlilik artışından pay almaması, üretilen kaynakların belirli ellerde toplanması anlamına gelmektedir. Gelir dağılımını düzenleyici bir rol oynaması beklenen asgari ücretin, açlık sınırının bile altında belirlenmesi vicdanları zedelemektedir. Hükümet temsilcileri “enflasyon üzerinde artış yaptık” diyerek sorumluluktan kaçamazlar. Asgari ücretin, temel gereksinimleri karşılayacak bir biçimde ele alınması gerekmektedir. Ne yazık ki, 2012 yılı için belirlenen rakamlar raporda da görüldüğü gibi sefaletin sürdürülmesi anlamına gelmektedir.”  

ASGARİ ÜCRETLİ NEYE NE KADAR AYIRABİLİYOR?

Harcama Grubu

Harcama Kalıbı

Harcama miktarı (TL)

Günlük harcama (TL)

Gıda ve alkolsüz içecekler

33,7

248

8,25

Alkollü içecek, sigara ve tütün

5,2

38

1,27

Giyim ve ayakkabı

4,5

33

1,10

Konut ve kira

30,7

226

7,52

Ev eşyası

5,2

38

1,27

S
ağlık

1,8

13

0,44

Ulaştırma

7,6

56

1,87

Haberleşme

3,7

27

0,90

Kültür, eğlence

1,2

9

0,30

Eğitim hizmetleri

0,7

5

0,17

Otel, lokanta, pastane

2,7

20

0,67

Çeşitli mal ve hizmetler

2,9

22

0,72

Toplam

100

734

 

Not: Hesaplamada 4 kişilik bir aile üzerinden yapıldığı için, eşi çalışmayan ve 2 çocuklu bir asgari ücretlinin, asgari geçim indiriminden kaynaklı geliri de hesaba katılmıştır.

Kaynak: TÜİK 2008 yılı Hanehalkı Tüketim Harcaması Araştırması, Çalışma Bakanlığı İstatistikleri

 

*******

RAPORU İNDİRMEK İÇİN LÜTFEN BURAYA TIKLAYINIZ

ITUC ETUC