Image Map

soL – 3 Aralık 2013

Köleliğe, yağma ve talana karşı direne direne, birleşe birleşe mücadele mesajı vermek için #Direnİşçi Yatağan’dasol

ITUC ETUC