Image Map

Ankara'da grev yasağına karşı eylem günü

Birleşik Metal-İş Sendikamızın başlatmış olduğu metal grevinin Bakanlar Kurulu tarafından yasaklanması bugün (4 Şubat)  Ankara’da düzenlenen eylemlerle protesto edildi.

İlk protesto sabah saatlerinde L20 toplantısının yapıldığı Rixos Otel önündeydi. Grev yasağının ve altında imzası olan Ali Babacan’ı protesto eden Birleşik Metal İş üyelerine DİSK Genel Sekreteri Arzu Çerkezoğlu ve DİSK Genel Başkan Yardımcısı Celal Ovat da destek verdi.

rixos

Daha sonra Milli Kütüphane’nin arkasında toplanan işçiler, “Emeğimizden elinizi çekin, grev hakkımızı yasaklayamazsınız” pankartıyla Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı önüne yürüdü. İşçiler yürüyüş boyunca, “Açlıktan ölmeyiz, bu yoldan dönmeyiz”, “Grev hakkımız söke söke alırız”, “Metal İşçisi yalnız değildir”, “Direne direne kazanacağız”, “Zafer direnen emekçinin olacak sloganları eşliğinde yürüdüler. Yürüyüşe, DİSK üyesi sendikaların yönetici ve üyeleri, KESK ve TMMOB yönetici ve üyeleri, milletvekilleri ile çeşitli siyasi parti yöneticileri katılım gösterdi.

calismabakanligionu-1

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı önünde ilk açıklamayı yapan DİSK Ankara Bölge Temsilcisi Remzi Çalışkan, metal işçilerinin onurlu grevlerinin “milli güvenliğe zarar verdiği” gerekçesiyle yasaklanmasını asla kabul etmeyeceklerini, Birleşik Metal-İş’in grevinin tüm işçi sınıfının grevi olduğunu belirterek, birleşik metal işçilerinin bu onurlu direnişlerini beraberce büyüteceklerini ve mücadeleye devam edeceklerini ifade etti.

calismabakanligionu-2

DİSK/Birleşik Metal –İş Genel Başkanı Adnan Serdaroğlu ise, Rixos Otel’deki L-20 toplantısında kendilerine “Greviniz ekonomiyi zorladığı için ertelendi” denildiğini, kendilerinin ise “Madem öyle zorlamaya devam edeceğiz” dediklerini anlattı. Serdaroğlu, MESS’le görüşmeyeceklerini bir kez daha belirtirken, arabulucuyu da kabul etmeyeceklerini söyledi. Serdaroğlu, 12 Eylül darbesi ile ertelenen grevleri hatırlatarak, 35 yıl aradan sonra bir kez daha grev haklarının işçilerin ellerinden alınmaya çalışıldığını söyledi . İşçilerin sadece kendi hakları için değil bundan sonra karşılaşılacak her türlü saldırıya karşı da dur demek için mücadele ettiklerini belirten Serdaroğlu, metal işçilerinin aylardır süren mücadeleyle elde etmeye çalıştığı kazanımların hükümet tarafından çalındığını ifade etti.

calismabakanligionu-3

Bakanlık önünde yapılan basın açıklamasının ardından, Danıştay önünde eylem vardı. Aralarında DİSK Genel Başkanı Kani Beko’nun da bulunduğu heyet, daha önce “yürütmeyi durdurma kararı” için başvuru yapılan Danıştay’ın önüne gitti. Grevi erteleme kararına yapılan itirazla ilgili bilgi almak ve belge sunmak için hukukçuların da olduğu bir heyet Danıştay’a girdi. Başvurularının sadece bir dosya olarak kalmaması ve acil olarak görüşülmesini belirten avukatlar, adaletin işçilerin lehine bir an önce gerçekleşmesini talep ettiler.

SONY DSC

danistay-onu1

danistay-onu3

ITUC ETUC