Image Map

DİSK Genel Başkanı Kani Beko'nun, Bank-Sen üyesi bir işçinin Odeabank'ta işten atılmasına ilişkin açıklaması

DİSK Genel Başkanı Kani Beko’nun, Bank-Sen üyesi bir işçinin tost yediği için Odeabank’ta işten atılmasına ilişkin açıklaması:

Taşeron kölelik sistemi ve keyfi uygulamalar bütün işkollarında olduğu gibi finans işkolunda da karşımıza çıkmakta, çalışanlar için en önemli sorunlardan biri olmaya devam etmektedir.

Bunun en son örneğini konfederasyonumuz DİSK’e bağlı BANK-SEN üyesi olan, Merkezi Veri Giriş çalışanı Volkan Kahyalar’ın çalışma hakkının gasp edilmesinde gördük. Odeabank çalışanı üyemiz, son derece komik bir biçimde “tost yediği için” 5 dakika içinde işten çıkarılmıştır. Tamamen adaletsiz ve insanlık dışı olan bu uygulamaya ve Odeabank’ta taşerona karşı sendikamız BANK-SEN gerekli girişimlerde bulunmuş ve arkadaşımızın işe iadesi için mücadele başlatmıştır.

Tost yediği için hiçbir çalışanın işten atılmasını konfederasyon olarak kesinlikle kabul edemeyiz. DİSK üyesi arkadaşımızın karşılaştığı bu insanlık dışı tutum, finans işkolunda keyfi uygulamaların, taşeron köleliğinin, işçi sağlığı ve iş güvenliği başlıklarında yeterli önlemlerin alınmamasının, sendikalaşma önündeki engellemelerin ve performans düzeninin bir parçasıdır. Volkan Kahyalar örneği milyonlarca beyaz yakalı çalışanın karşı karşıya kaldığı sorunlardan farklı değildir.

Tamamen keyfi ve hukuksuz bu uygulamaya karşı duracağız. Arkadaşımız kadrolu ve güvenceli olarak işine iade edilinceye kadar BANK-SEN ile dayanışma içinde olacağız.

Bütün işkollarında olduğu gibi finans işkolunda da taşerona karşı mücadelenin sesi ve örgütü olacağız.

Konfederasyonumuz DİSK’e bağlı BANK-SEN’in, beyaz yakalı toplulukları ve sendikalarıyla birlikte, taşeron köleliği, keyfi uygulamalar, performans sistemine karşı yürüttüğü mücadeleyi “eşit işe eşit ücret”, “herkese sendika, güvenceli kadrolu iş” talepleriyle destekliyor, Volkan Kahyalar’ın Odeabank’taki işine iadesi için uluslararası örgütlerimiz de harekete geçireceğimizi ilan ediyorum.

 

ITUC ETUC