Image Map

DİSK Genel Başkanı Kani Beko’nun gündeme dair açıklamaları

DİSK Genel Başkanı Kani Beko’nun Bahartürk TV’de, Birleşik Metal İş üyesi işçilere saldırılardan taşeron köleliğine, özel istihdam bürolarında kıdem tazminatına kadar emeğin  gündeme dair açıklamaları

ITUC ETUC