Image Map

Renault işçisi yalnız değildir!

DİSK Yönetim Kurulu adına Genel Başkan Kani Beko’nun Renault fabrikasındaki saldırılarla ilgili açıklaması

Bursa’daki Renault fabrikasında DİSK/Birleşik Metal İş sendikamıza üye olan işçiler Türk Metal, MESS, Renault yönetimi ve siyasi iktidarın sistematik saldırıları ile karşı karşıyadır.

Mayıs 2015’teki “Metal Fırtınası”nın ardından,  yıllardır işçiyi patronlara satan sarı sendika Türk Metal’den istifa ederek Birleşik Metal İş sendikamıza üye olan işçilere yönelik saldırılar özellikle son bir haftadır şiddetlenmiştir.

Birleşik Metal İş üyesi işçiler işten atılmış, arkadaşlarına sahip çıkan işçiler de polisin saldırısına uğramıştır. Anayasal hakları olan sendika seçme haklarına ve işten çıkarılan arkadaşlarına sahip çıkan işçilerin ve işçi ailelerinin polis şiddetine uğraması, iktidarın hangi sınıfın yanında olduğunu bir kere saha göstermiştir.

Bursa’da işçilerin gözaltına alındığı ve gaz bombalı saldırılar, Renault işçisine karşı kurulan sermaye koalisyonunun “örgütlü şiddet eylemi”dir.

Türk-İş heyetinin 15 Şubat 2016’da Cumhurbaşkanı ile görüşmesinin ardından saldırıların şiddetlenmiş olması da dikkatlerden kaçmamaktadır. Bu görüşmeden bir gün sonra Renault yönetimi Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı, Gümrük ve Ticaret Bakanı ve müsteşarlarıyla tam günlük bir toplantı yapmışlardır. 24 Şubat’ta, Bursa’da toplanan Türk-İş Başkanlar Kurulu’nun ardından Bursa Valiliği ve Emniyet Müdürlüğü ziyaret edilmiştir. Ve tüm bunların peşinden işten çıkarmalar ve polis saldırısı gündeme gelmiştir.

Bu görüşme trafiği ile şiddetlenen saldırılar “tesadüf” olarak açıklanamaz. Bu saldırılar işçileri, devlet ve işveren güdümündeki sarı sendikalara mahkum etmeyi amaçlamaktadır. Bu saldırılar, sadece Renault işçisine değil, sendikal haklara, DİSK’e, Türkiye işçi sınıfına yapılmış saldırılardır.  İşçilere saldıran sermaye koalisyonunun tüm uzantılarına yanıtı Türkiye işçi sınıfı verecektir.

DİSK Renault işçilerinin yanındadır. Bu amaçla 2 Mart 2016 Çarşamba günü (Yarın) tüm bölgelerdeki Renault temsilciliklerinin önünde basın açıklamaları yapılacaktır. İstanbul’da da Ümraniye’deki Renault Genel Müdürlüğü önünde saat 12’de basın açıklaması yapılacaktır.

Birleşik Metal İş üyesi Renault işçileri yalnız değildir!

İnadına sendika inadına DİSK!

ITUC ETUC