Image Map

DİSK’e “Torunlar katliamı” davası!

  • 6 Eylül 2014 tarihinde meydana gelen asansör kazasında 10 işçinin yaşamını yitirdiği Mecidiyeköy’deki Torunlar İnşaat önünde yapılan eylemde konuşma yapan DİSK Genel Sekreteri Arzu Çerkezoğlu’na başlatılan soruşturma sonucu dava açıldı.

İstanbul 15. Asliye Ceza Mahkemesi tarafından, 2911 Sayılı Toplantı Ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu madde 28/1’e aykırı davranmaktan dolayı Arzu Çerkezoğlu’na açılan davanın ilk duruşması 7 Nisan 2016 Perşembe günü saat 09:50’de yapılacak.

Ülkemizde ortalamanın üstünde bir büyüme oranı yakalayarak, “büyümenin lokomotifi” olarak gösterilen inşaat işkolunda yaşanan iş cinayetleri ortadayken ve Torunlar katliamı davasında tutuklu sanık da kalmamışken, DİSK Genel Sekreteri’nin bu konudaki bir açıklaması nedeniyle yargılanması manidardır.

Hızla büyüyen inşaat sektöründe %40’ın üzerinde kayıtdışı istihdamın sorumluları bellidir. TÜİK verilerine göre sektörde bir yılda 100 bin iş kazası gerçekleşiyor olmasının sorumluları da bellidir.

Yine TÜİK verilerine göre inşaat sektöründe yılda 90 binin üzerinde işçinin meslek hastalıkları dahil işe bağlı sağlık problemi yaşamış olmasının sorumluları bellidir.

Sektörde 2002’den bu yana ölen işçi sayısının ikiye katlanmış olmasının sorumluları bellidir.

2012 yılında 279 işçinin öldüğü inşaat işkolunda 2015 yılında ölen işçi sayısının 426’ya çıkmasının sorumluları bellidir.

Gerçek sorumlular işçi sağlığı ve iş güvenliği önlemlerini maliyet olarak gören patronlar ve bu cinayet düzeninin sürekliliğini sağlayan, en hafif ifadeyle bu cinayet düzenine göz yuman siyasi iradedir.

2015 yılında 1730 işçi yaşamını yitirirken, iş cinayetlerini önlemekle yükümlü olan başta Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı olmak üzere hiçbir hükümet temsilcisi hakkında en ufak bir soruşturma dahi yapılmamıştır.

Türkiye’de iş cinayetleri sürerken, hiçbir gerçek sorumlu hesap vermez iken, Genel Sekreteri şahsında işçilerin örgütü olan DİSK neye ve kime göre kanuna aykırı olduğu belli olmayan bir basın açıklaması nedeniyle yargılanmaktadır.

Bu dava iş cinayetlerinin gerçek sorumlularını örtbas etmeyi amaçlamaktadır.

Kamuoyuna saygı ile duyurulur.

ITUC ETUC