Image Map

DİSK’in katılmadığı Üçlü Danışma Kurulu toplantısına ilişkin açıklaması

DİSK Yönetim Kurulu’nun 13 Nisan 2016 günü yapılan ve DİSK’in katılmadığı Üçlü Danışma Kurulu toplantısına ilişkin açıklaması:

ÜÇLÜ DANIŞMA KURULU’NDA DİSK’E OPERASYON

13 Nisan 2016 Çarşamba günü (dün) Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın çağrısıyla, Özel İstihdam Büroları ve alt işverenlik (taşeron işçilik) gündemleriyle toplanan Üçlü Danışma Kurulu’nda DİSK, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı eliyle devre dışı bırakılmaya çalışılmıştır.

Konfederasyonumuz DİSK, Bakanlık tarafından davet edildiği Üçlü Danışma Kurulu toplantısına Genel Başkanımız Kani Beko, Genel Sekreterimiz Arzu Çerkezoğlu ve uzmanımız Faruk Özdemir’den oluşan bir heyetle katılacağını 11 Nisan 2016 Pazartesi günü yazılı olarak Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na bildirmiştir.

Ancak DİSK Genel Başkanı Kani Beko’ya toplantıdan çok kısa bir süre önce telefonla ulaşan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı yetkilisi, toplantının yalnızca konfederasyon genel başkanları ile Çalışma Bakanı arasında yapılacağını, genel sekreterler ve diğer katılımcıların yer almayacağını iletmiş, bunun üzerine de Genel Başkanımız toplantıya yalnız gitmiştir. Ancak Bakanlıktaki toplantı salonunda diğer konfederasyonların her zaman olduğu gibi, genel başkanlar ve çeşitli yönetim kurulu üyeleri ve danışmanlarıyla yer aldığı görülmüştür.

Üçlü Danışma Kurulu, kurulduğu tarihten bu yana Çalışma Bakanlığı ile işçi ve işveren örgütlerinin en üst düzey konfederasyon yöneticileri ve uzmanlarla temsil edildiği; hatta kurul üyesi olmadıkları halde işveren temsilcisi olarak TOBB ve TESK temsilcilerinin de katıldığı bir düzlemdir. İşçiler açısından bu kadar hayati olan iki gündemin görüşüleceği bu toplantıya böyle bir kısıtlama getirilmesi manidar olduğu kadar bu kısıtlamanın yalnızca DİSK’e uygulanması kabul edilemez durumdur.

Bu şartlar altında konfederasyonumuzun bu toplantıya katılımının doğru ve mümkün olmadığı görülmüş ve Genel Başkanımız toplantı başlamadan Çalışma Bakanlığı’ndan ayrılmıştır.

Yaratılan bu durumun amacı DİSK’in, kiralık işçilik ve taşeron işçilere kadro verilmesi gündemlerine ilişkin görüşlerini dile getirmesini sınırlamak ve bu konudaki tavizsiz tutumunu ve mücadelesini Üçlü Danışma Kurulu’nda da sürdürmesini engellemektir.

DİSK’in işçi sınıfına dönük böylesine ciddi iki saldırı karşısındaki tavrı bilinmektedir. DİSK, hükümet tarafından ilk gündeme getirildiği andan itibaren Özel İstihdam Büroları yoluyla gerçekleştirilmesi planlana kiralık işçilik uygulamalarına esastan karşı durmuş ve bu tasarının tümden ortadan kaldırılması gerektiğini ifade etmiştir. Ülkemizin kanayan yarası olan ve bir emek hırsızlığı olduğu artık herkes tarafından kabul edilen taşeron işçilik konusunda ise yıllardır DİSK ve DİSK’e bağlı sendikalar her türlü bedele rağmen fiili ve hukuksal bir mücadeleyi tavizsiz biçimde yürütmektedir.

DİSK, bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da, kiralık işçilik ve taşeron çalıştırma başta olmak üzere Türkiye işçi sınıfına yönelen bütün saldırılara karşı mücadelesini tüm örgütlü gücüyle kararlı bir biçimde sürdürecektir.

Üçlü Danışma Kurulu’nda DİSK’in sesini duymak istemeyen sermaye iktidarı bilsin ki, o ses işçi sınıfının köleliğe karşı sesi olarak başta 1 Mayıs’ta olmak üzere meydanlarda kulaklarını çınlatacaktır.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

 

ITUC ETUC