Image Map

ETUC ve ITUC’un Ankara ziyaretinin ardından ETUC, ITUC, TÜRK-İŞ, HAK-İŞ, DİSK ve KESK’in ortak açıklaması

ETUC ve ITUC’un 12-13 Ekim 2016 tarihli Ankara ziyaretinin ardından ETUC, ITUC, TÜRK-İŞ, HAK-İŞ, DİSK ve KESK’in ortak açıklaması

unnamed-1

ITUC ve ETUC heyeti 12-13 Ekim 2016 tarihlerinde Ankara’yı ziyaret etmiştir.

Heyetin amacı, başarısız darbe girişiminin ardından uluslararası ve Avrupa düzeyinde sendikal hareketin Türkiye halkı ve sendikalarıyla dayanışma içinde olduğunu göstermek ve dört üye örgütle (TÜRK-İŞ, HAK-İŞ, DİSK ve KESK) sendika üyelerinin güncel durumunu değerlendirmekti.

Heyet özellikle, Türk Hükümeti’nin kamu çalışanları başta olmak üzere, çalışanları çoğunlukla kanıt ve dayanağı olmaksızın veya hukukun üstünlüğü ilkesiyle örtüşmeyen bir biçimde, kitlesel olarak işten çıkarmasını endişe verici bulmaktadır.

Toplantıya katılan tüm konfederasyonlar darbe girişimini demokrasiye yönelik bir saldırı olarak görmekte, iktidarı ele geçirmeye ve demokrasiyi ortadan kaldırmaya yönelik her türlü terör saldırısına ya da anayasaya aykırı teşebbüslere karşı durulması gerektiğini, ancak bu durumun demokratik hakları sınırlayan anayasal değişikliklere ve binlerce işçinin geçim kaynaklarının yok edilmesine yol açmaması gerektiğini ifade etmektedir.

AB Delegasyonu ve ILO temsilcileriyle yapılan toplantılarda heyet, hukukun üstünlüğüne duyduğu saygının yanı sıra ILO sözleşmelerinde, uluslararası ve Avrupa antlaşmalarında yer alan demokratik değerlere ve sendikal özgürlüklere yönelik koşulsuz desteğini tekrar dile getirmiştir.

Avrupa, Türkiye ve uluslararası topluluk, barışın, demokrasinin, ekonomik kalkınmanın, eşitlik ve insan onuruna yakışır işlerin yaygınlaşmasını sağlamaya yönelik çabalarını artırmalıdır.

Türkiye’de örgütlenme özgürlüğü, grev ve toplu sözleşme hakkı dahil olmak üzere sendikal hakların tanınması ve tam olarak yerine getirilmesi konusu yakından takip edilmelidir.

ITUC, ETUC ve üyeleri bu değerler için yan yanadır ve bu temel ilkeleri savunmak ve geliştirmek için çalışacaklardır.

ITUC sayfasındaki İngilizce metin için tıklayınız 

unnamed

ITUC ETUC