Image Map

Irkçılığa ve aşırı sağa karşı işçilerin enternasyonal dayanışması!

“IRKÇILIĞA VE AŞIRI SAĞA KARŞI İŞÇİLERİN ENTERNASYONAL DAYANIŞMASI”

DİSK Genel Sekreteri Arzu Çerkezoğlu’nun Berlin’deki temasları ile ilgili basın bülteni

DİSK Genel Sekreteri Arzu Çerkezoğlu Almanya’daki sendikalarla bir dizi temasta bulunmak üzere Berlin’e gitti. Genel Sekreterimiz Berlin’de her türden aşırı sağ ve ırkçı siyasi tırmanış karşısında Türkiyeli işçilerin haklarının korunmasına yönelik faaliyetlerde bulundu.

DGB Berlin Şube Yönetim Kurulu Başkanı Doro Zinke ile görüşme

14 Mart Salı günü Türkiye kökenli sendikacılarla bir araya gelen DİSK Genel Sekreteri Arzu Çerkezoğlu 15 Mart Çarşamba günü Almanya sendikaları ile temaslarda bulundu. Alman Sendikalar Birliği (DGB) Genel Başkanı Reiner Hoffman, DGB Berlin Şube Yönetim Kurulu Başkanı Doro Zinke ve Metal İşçileri Sendikası IG Metal temsilcileriyle üç ayrı görüşmede bir araya gelen DİSK Genel Sekreteri Arzu Çerkezoğlu, ırkçılığın, yabancı düşmanlığının işçi sınıfına düşman bir ideoloji olduğunun, işçi sınıfını böldüğünün altını çizerek, aşırı sağın yükselişi karşısında emek örgütlerinin bir arada davranması gerektiğini söyledi.

Alman Sendikalar Birliği (DGB) Genel Başkanı Reiner Hoffman ile görüşme

Irkçılığın ve aşırı sağın yükselişi ile beraber Türkiye kökenli işçilerin hakları konusunda endişeler oluştuğunu söyleyen Arzu Çerkezoğlu, bu ziyaretin en önemli amacının Almanya’daki sendikalarla beraber bu hakları korumak olduğunun altını çizdi. Genel Sekreterimiz Arzu Çerkezoğlu dünya çapında sağ siyasetçilerin ırkçılığı, ayrımcılığı, önyargıları körükleyerek politik güç elde etmeye çalıştığı bir ortamda işçilerin birliğinin ve kardeşliğinin dünyadaki bu olumsuz gidişi durdurabileceğini vurguladı.

IG Metal yönetim kurulu üyesi ve işyeri temsilcileri ile görüşme

Ziyaretlerle ilgili olarak DGB Berlin Brandenburg şubesinden yapılan açıklamada “DGB’nin Türk işçiler ile dayanışması özellikle yakıcı ortam göz önüne alındığında oldukça önemli” denildi. DGB Berlin Şube Yönetim Kurulu Başkanı Doro Zinke “Biz uzun zamandan beri sendikal hakların uygulanması için çaba harcıyoruz ve Türkiye’deki durum bizi özel olarak ilgilendiriyor çünkü bizim çok sayıda Türkiye kökenli meslektaşımız var” dedi.

DİSK Genel Sekreteri Arzu Çerkezoğlu 15 Mart akşamı da IG Metal’in ve CHP Berlin’in birlikte düzenlediği ve Türkiyeli işçilerin de katıldığı bir panele katıldı. Irkçı ve yabancı düşmanı yükseliş karşısında Türkiyeli işçilerin haklarının nasıl korunacağının ve Türkiye’deki referandum sürecinin tartışıldığı toplantıda konuşan DİSK Genel Sekreteri Arzu Çerkezoğlu, dünyanın dört bir yanında yükselen aşırı sağcı, ırkçı, ayrımcı siyasetlerin birbirine “düşman” gibi görünmesine rağmen birbirini besleyip birbirini büyüttüğüne işaret etti.

İç siyaset kaygılarıyla tırmandırılan “diplomatik kriz”lerin işçilerin taleplerini gölgede bıraktığını ve hatta kazanılmış haklarını tehdit ettiğini söyleyen DİSK Genel Sekreteri Arzu Çerkezoğlu, Almanya sendikaları ile beraber göçmen işçilerin haklarının, hukuklarının, eşitlik taleplerinin savunulması için ortak çalışmalar yürütme konusunda görüş birliği içinde olduklarını açıkladı.

Kapitalizmin büyük bir kriz yaşadığı, neoliberalizmin insanlığa verecek hiç bir şeyinin olmadığının ortaya çıktığı bir ortamda, sağ siyasetçilerin işçileri, halkları birbirine düşman hale getirerek bu akıl dışı düzeni devam ettirmeye çalıştığına değinen DİSK Genel Sekreteri Arzu Çerkezoğlu, bu karanlık gidişe dur diyebilmek için işçi sınıfının enternasyonal dayanışmasının önemine dikkat çekti.

DİSK Genel Sekreteri Arzu Çerkezoğlu hizmet sektöründe Almanya’nın en büyük sendikası olan Ver.di’nin yönetim kurulu üyesi Christine Bele ile 16 Mart Perşembe günü görüştükten sonra yurda dönecek.

 

 DGB ile DİSK Ortak Açıklaması

Türkiye’de Sendikaların ve Çalışanların Durumu

Berlin, 16.3.2017

Sendikalarımız arasındaki ilişkilerin uzun bir geleneği bulunmaktadır. 1980 yılında DİSK kapatıldığında DGB iletişimi kesmemiş, DİSK’i desteklemeye devam etmiştir. Bu iyi ilişkilerimizi sürdürüyoruz. Çalışanlar için bu ilişkinin bir önemi de Almanya ‘da da çok sayıda Türkiye kökenli çalışanın olmasıdır. Bu bağlamda DGB Başkanı Reiner Hoffmann ile ileriki günlerde IG Metall ve Ver.Di sendikalarıyla görüş alışverişinde bulunmanın tarihsel bir anlamı vardır.

Sendikalarımız arasındaki dayanışmanın aşırı sağ eğilimli hareketlerin arttığı bir döneme rastlaması da özellikle önem taşımaktadır. Bu dayanışma daha da geliştirilmelidir. Buna önemli bir katkı, Almanya’daki Türk çalışanların haklarının gelişen yeni politik akımlar karşısında korunmasının sağlanmasıdır.

Çalışanların haklarının kısıtlanmalara karşı tek korunma mekanizması dünyada tüm çalışan ve emekçilerin ortak çalışmaları ve dayanışmasıdır.

DGB Berlin Brandenburg Şubesinin Ziyaret İle İlgili Açıklaması

DGB Brandeburg DİSK ile görüş alışverişinde bulundu: DGB’nin Türk işçiler ile dayanışması özellikle yakıcı ortam göz önüne alındığında oldukça önemli.

DİSK’in Genel Sekreteri Dr. Arzu Çerkezoğlu çarşamba günü DGB Berlin Brandenburg şubesini ziyaret edip, yönetim kurulu başkanı Doro Zinke ile görüş alışverişinde bulundu. Bunun ile birlikte Zinke Türkiye’deki sendikalar konusunda bilgi aldı ve işbirliği seçenekleri üzerinde konuştu. Zinke “Biz uzun zamandan beri sendikal hakların uygulanması için çaba harcıyoruz ve Türkiye’deki durum bizi özel olarak ilgilendiriyor çünkü bizim çok sayıda Türkiye kökenli meslektaşımız var” dedi. Çerkezoğlu uzun zamandan beri DİSK ve DGB arasında mevcut olan, sendikaların yasaklı olduğu 1980 askeri darbesi sonrası ayakta kalıp ve daha da geliştirilen ilişkileri hatırlattı. Çerkezoglu “Türkiye’deki işçilerin durumu oldukça yakıcı bir hale gelmiştir. Sadece Türkiye’deki keskinleşen koşullar değil aynı zamanda Almanya’da Türk çalışanlar için de DGB ile dayanışmamız oldukça önemli“ dedi.

ITUC ETUC