Image Map

Küresel Sanayi İşçileri Sendikası Industriall DİSK’i ziyaret etti

Küresel Sanayi İşçileri Sendikası IndustriALL heyeti DİSK’i ziyaret etti

Küresel Sanayi İşçileri Sendikası IndustriALL Genel Sekreteri Valter Sanches, IndustriALL Genel Sekreter Yardımcısı Kemal Özkan, IndustriALL Avrupa Sekreteri Luc Triangle DİSK’i ziyaret etti.

Türkiye’deki metal, lastik tekstil ve maden sendikalarıyla görüşmek için Türkiye’ye gelen heyeti Kani Beko ve Cafer Konca Ankara’da ağırladı. 15 Temmuz sonrası gelişmeler, OHAL’in çalışma hayatına etkileri, grev yasakları ve 1 Mayıs hazırlıkları görüşüldü.

Luc Triangle Türkiye’nin giderek otoriterleşmesinden kaygı duyduklarını, ifade özgürlüğü ve basın özgürlüğü ihlallerinden endişe duyduklarını belirtti. Sanches ise 1Mayıs katliamının 40.yılında Taksim meydanında olmak istediğini söyledi.

ITUC ETUC