Image Map

ETUC Referandumun Sonuçlarını Değerlendirdi

Avrupa Sendikalar Konfederasyonu (ETUC) Yürütme Kurulu, Türkiye’de gerçekleşen referandumun sonuçlarını tartıştı.

ETUC referandumun açıklanan sonucunu dikkate alırken, konuya ilişkin istişareler yürütmenin önündeki gergin atmosfer, anayasadaki değişikliklerin kapsamı, zayıf çoğunluk ve yasaya aykırı biçimde yüz binlerce mühürsüz oyun geçerli sayılması dâhil olmak üzere düzensizlik iddialarını göz önünde bulundurarak konuya ilişkin endişelerini ifade etti.

ETUC, yabancı gözlemcilerce yapılmış olan ön önerileri de dikkate aldı. Avrupa Konseyi ve Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGIT) temsilcileri ön raporlarında endişeleri teyit etme eğilimindeydi. Ocak ayında Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi  “Olağanüstü hal gereği alınan çok sayıda önlem ve Türkiye’de temel özgürlükleri zayıflatan kısıtlamalar” nedeniyle sürecin ve yeni Anayasanın meşruiyetinden şüphe duyulabileceğini ifade etmişti.

ETUC kamuoyu ile istişare ederek bu konuda harekete geçme kararı vermeden önce yabancı gözlemcilerin raporlarını ve bu konuda yürütülecek olası bağımsız ve şeffaf incelemelerin sonuçlarını beklemektedir.

Açıklanmış olan başa baş sonuç (%51,3 lehte, %48,6 aleyhte), yeni bir otoriter sürüklenmeye dair endişe yaratabilir.

17 Nisan Pazartesi günü olağanüstü hal bir kez daha 90 gün uzatıldı. Ancak başarısız darbe girişiminden dokuz ay sonra, bu türden kapsamlı tedbirlerin sürdürülmesinin meşruiyeti yoktur. Türk yetkililerinin kendilerinin de belirttiği gibi 15 Temmuz’dan bu yana, 125,485 kişi yargılanmadan ya da itiraz hakkı olmadan işinden atılmış ya da açığa alınmıştır, 13,260 vatandaş tutuklanmıştır: bugün itibariyle aralarında çok sayıda gazetecinin de bulunduğu 47,555 vatandaşın özgürlükleri elinden alınmış durumdadır.

14 Aralık tarihinde Yönetim Kurulunca oybirliği ile kabul edilen açıklamasında ETUC “OHAL kararnamelerinin gözden geçirilmesi, hukukun üstünlüğü ilkesine geri dönülmesi Sendikal Haklar da dahil olmak üzere Temel Normlar ve Haklar ile Uluslararası ve Avrupa Şart ve Sözleşmelerine saygı gösterilmesinin vakti geldi” diye vurgulamıştı.

ETUC, Avrupa ve uluslararası insan hakları prensiplerine aykırı olması nedeniyle ölüm cezasına karşı resmi itirazını tekrarlamaktadır. Referandum sonuçlarının da gösterdiği üzere Türkiye derinden kutuplaşmış ve bölünmüş durumdadır. Ülke içinde kendi vatandaşların iş güvencesi, işçi sağlığı ve güvenliği ve artan şiddet gibi sorunların çözüm beklediği, dünya genelinde ilişkilerde mutabakata dayalı politikalara ihtiyaç duyulduğu bir dönemde, idam cezası üzerine bir referandum yapmak provokasyon olacaktır.

Son olarak, Yürütme Kurulu, baskı görmüş olan sendikacılara destek sağlamak için resmi bir ITUC-ETUC uluslararası dayanışma fonu oluşturulmasına karar vermiştir.

 

Açıklamanın İngilizcesi için:

https://www.etuc.org/documents/etuc-statement-outcome-turkish-referendum#.WPsOWtKLRn8

 

 

ITUC ETUC