Image Map

Sağlık örgütleri Bakırköy’de: Toplumun sağlığı için HAYIR!

Devrimci Sağlık-İş, İstanbul Tabip Odası, İstanbul Diş Hekimleri Odası ve SES İstanbul Şubeleri tarafından Bakırköy Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi önünde düzenlenen basın açıklamasına DİSK Genel Sekreteri ve Dev Sağlık-İş Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu ve DİSK Yönetim Kurulu üyesi Kanber Saygılı da katıldı.

Burada bir konuşma yapan Çerkezoğlu, “demokrasinin olmadığı yerde emeğin haklarından, emeğin olmadığı yerde de demokrasiden söz edilemez” dedi. Konuşmasını “Biz her şeyden önce şunu söylüyoruz; Bir ülkenin rejimi, sistemi demokrasiden ne kadar uzaklaşırsa o ülkede eşitsizlikler artar. Eşitsizliklerin arttığı yerde de insana dair hiçbir haktan hukuktan söz edilemez.” diyerek sürdüren Çerkezoğlu, konuşmasını “Demokrasinin olmadığı yerde ne sağlık çalışanlarının hakkı olur, ne de bu ülkede yaşayan 80 milyon insanın sağlık hakkı olur” diyerek tamamladı.

Basın açıklaması, sağlık emek ve meslek örgütlerinin ortak metninin okunmasıyla son buldu.

ITUC ETUC