Image Map

Dev Turizm İş Sendikasına dair haberlerle ilgili açıklama

DİSK Yönetim Kurulu adına DİSK Genel Sekreteri Arzu Çerkezoğlu’nun Dev Turizm İş sendikasına dair kamuoyuna yansıyan haberlerle ilgili açıklaması:

Son günlerde Konfederayonumuza bağlı Dev-Turizm İş Sendikamızda yaşanan gelişmelerle ilgili olarak kamuoyuna yansıyan haberler, konu hakkında açıklama yapmamızı gerektirmiştir.

DİSK Yönetim Kurulu sendikalarımızda yaşanan sorunların DİSK’in ve sendikalarımızın tüzükleri, gelenekleri, ilkeleri temelinde çözüme kavuşturulmasının ve çözüm yolunda sendikanın kendi demokratik mekanizmalarının kullanılmasının en doğru tutum olacağı görüşündedir.

Bununla birlikte konuyla ilgili haberlerde yer alan sendika üyelerine ve özelde kadın üye ve yöneticilere yönelik şiddet hiçbir şekilde kabul edilemez. DİSK ilke ve değerleri zemininde kadına yönelik şiddeti reddediyoruz.

Demokratik zeminlerin zayıflatılması, aksatılması ve kadına yöneleni başta olmak üzere şiddet ikliminin egemen kılınması nasıl ki ülkemizi demokrasiden uzaklaştırıyorsa; emek mücadelesinin öznesi olan sendikalarımızdaki işleyiş ve ilişkilerin de, şiddetten uzak, katılımcı ve demokratik mekanizmalarla kurulması önceliklidir.

Bu bağlamda DİSK Yönetim Kurulu sürecin takipçisi olacaktır.

Kamuoyunun bilgisine sunarız.

ITUC ETUC