Image Map

DİSK Genel Başkanı Çerkezoğlu HKMO Yaz Eğitim Kampına katıldı

 

DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu, Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası’nın İzmir Seferihisar’da düzenlediği Yaz Eğitim Kampının konuğu oldu.

28 Ağustos Salı günü gerçekleşen “Mesleki Örgütlülük” başlıklı oturuma, DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu’nun yanı sıra, TMMOB Genel Başkanı Emin Koramaz, KESK Genel Başkanı Aysun Gezen ve TTB Merkez Konsey üyesi Mübeccel İlhan da katıldı.

 

Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası Genel Başkanı Orhan Kasap’ın yürütücülüğünü yaptığı oturumda konuşan Genel Başkanımız Arzu Çerkezoğlu, mesleki örgütlenme, mühendislerin işçileşmesi ve sendikal örgütlenme, beyaz yakalıların örgütlenmesi ve gençliğin örgütlenmedeki rolü üzerine bir konuşma yaptı.

ITUC ETUC