Image Map

3. HAVALİMANI ŞANTİYESİ İŞÇİLERİNİN MÜCADELESİ MÜCADELEMİZDİR!

3. HAVALİMANI ŞANTİYESİ İŞÇİLERİNİN MÜCADELESİ MÜCADELEMİZDİR!

DİSK Yönetim Kurulu adına Genel Başkan Arzu Çerkezoğlu’nun İstanbul’daki havalimanı işçilerinin direnişiyle ilgili açıklaması

 

İstanbul’da inşaatı süren “3.Havalimanı” şantiyesi işçileri, bugün sabah yaşanan bir servis kazasının ardından direnişe başladılar. Bitmek bilmeyen iş cinayetlerine, işçi sağlığı ve iş güvenliğini yok sayan, giderek ağırlaşan insanlık dışı çalışma koşullarına karşı iş bırakan binlerce işçinin talepleri talebimiz, mücadeleleri mücadelemizdir.

2018 yılının ilk sekiz ayında en az 1290 işçinin iş cinayetlerinde yaşamını yitirdiği ülkemizde, üretim zorlaması, örgütsüzlük, taşeron düzeni ve piyasalaşan işçi sağlığı ve iş güvenliği alanı işçilerin yaşamını tehdit etmeye devam etmektedir. Kriz ortamında işverenlerin maliyetleri düşürmek adına ilk olarak işçi sağlığı ve iş güvenliğinden tasarruf yaptıkları gözlenmektedir. Sermayenin yaşamı tehdit eden bu tasarrufları, yılın ilk 8 ayındaki insani felaket tablosunun daha da ağırlaşmasına neden olacaktır.

İnsanı herhangi bir üretim aracından farksız gören bir yaklaşım ile işçilerin güvenli/insanca bir çalışma yaşamı taleplerinin karşılanması mümkün değildir.   2017 yılı Mayıs ayında,  3. Havalimanı şantiyesindeki ‘İş Sağlığı ve Güvenliği Hedef Sıfır Deklarasyon’ imza töreniyle başlayan bir sürecin geldiği nokta budur: Sermayenin kar mantığını sınırlamadan, “halkla ilişkiler” faaliyetiyle işçi sağlığı ve iş güvenliğinin sağlanabileceğine dair propagandanın kofluğu bir kere daha açığa çıkmıştır. ‘İş Sağlığı ve Güvenliği Hedef Sıfır Deklarasyon’unun imzalarının atıldığı yerde, bugün işçi sağlığı ve güvenliği talep eden işçilere gaz bombaları atılması manidardır.

Ülkeyi yönetenlerin bir “prestij” projesi olarak sunduğu havalimanı inşaatında, işçilerin insanca çalışma talebinin muhatabının, Çalışma Bakanlığı değil jandarma olması kabul edilemez. Bu şantiyede güvenlik sorunu varsa, bu sorunun kaynağı işçiler değil işçi sağlığı ve iş güvenliğini yok sayan işverenlerdir. Bu nedenle konu jandarmanın değil Çalışma Bakanlığı’nın konusu olmalıdır.

DİSK olarak, Uluslararası Çalışma Örgütünü (ILO), Çalışma Bakanlığını ve Ulusal İş Sağlığı ve Güvenliği Konseyini hızla sorunların çözümüne dönük etkin görev almaya davet ediyoruz. Sendikalardan, meslek odalarından, üniversitelerin ilgili bölümlerinden ve Bakanlığın ilgili birimlerinden oluşan bir denetim komisyonu oluşturulmasını talep ediyoruz.

#Direnİşçi 3. Havalimanı işçilerinin talepleri talebimiz, mücadelesi mücadelemizdir!

ITUC ETUC