Image Map

EKONOMİK KRİZE, AYRIMCILIĞA, GÜVENCESİZLİĞE ve ŞİDDETE KARŞI KADINLAR KAZANACAK!

DİSK Yönetim Kurulu adına Genel Başkan Arzu Çerkezoğlu, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü ile ilgili bir açıklama yaptı.

Açıklamanın tam metni şöyle:

Kadın emeğini güvencesizliğe sürükleyen, ekonomik krizin bedelini kadınlara yüklemeye çalışan, kadına yönelik şiddeti teşvik edecek boyutlara ulaştıran tüm politikalara karşı kadınlar mücadeleye devam ediyor.

8 Mart’ta kadınlar, dünyayı kadınlardan yana değiştirmek amacıyla alanları dolduruyor. Eşitlik, adalet, emek, barış ve dayanışma talepleri için tüm kadınlar bir araya geliyor!

Ekonomik krize, derinleşen güvencesizliğe, artan şiddete karşı kadınlar mücadeleyi sürdürecek!

Ekonomik kriz koşullarında çalışma koşulları ve yaşam şartları işçi sınıfı için gün geçtikçe zorlaşmakta, kadın emeği için durum daha da vahim bir hal almaktadır.

Kadın işgücü ve istihdamının arttırılması tüm politika belgelerinde sosyal politikanın öncelikli hedefleri arasında yer almasına rağmen mevcut durum hedefin oldukça gerisinde kalmaktadır.

Türkiye’de kadınların işgücüne katılımı ve istihdam oranları AB ve OECD ülkeleriyle karşılaştırıldığına düşük düzeyde seyretmeye devam etmektedir. Türkiye’de her 10 kadından yalnızca 3’ü istihdam edilirken, kadınların yüzde 55’i ev işleriyle meşgul olduğu için çalışma yaşamının dışındadır.

Aynı işkollarında faaliyet gösteren kadın ve erkekler arasında ücret farklılığı yaşanmaya devam etmektedir. Erkeklerin ortalama kazancının asgari ücrete oranı, aynı faaliyet kolunda çalışan kadınlardan yüzde 46 daha fazladır. Ücret eşitsizliği sürmektedir.

Kadınların örgütlenmesinin önündeki tüm engellere ve baskılara rağmen kadınların sendikalaşma oranı erkeklere göre daha yüksek oranda artış göstermiştir. Ancak kayıt dışı kadın istihdamıyla birlikte kadın sendikalaşma oranı yüzde 6’lardadır.

Kadınların çalışma hakkı tehlikededir. Adil ücret, ayrımcılık ve örgütlenme hakkını kapsayan çalışma hakkı en temel insan haklarından biri olmasına rağmen kadınların çalışma hakkı kısıtlanmaktadır.

Öte yandan kadın cinayetlerindeki cezasızlık ve takipsizlik, şiddeti teşvik edecek boyutlara ulaşmış durumdadır. Bireysel silahlanmanın kolay, cezasızlığın yaygın olması kadın cinayetlerini arttırmaktadır.

8 Mart’ta mücadeleyi yükseltiyoruz!

Kadınlar olarak 8 Mart’ta kadınlar aleyhine eşitsizlikleri büyüten ekonomik krizin faturasını ödemeyi reddediyoruz!

Çalışma hakkımız için;

Sendikal haklarımız için;

Kreşler ve bakımevleriyle ev işlerinin toplumsallaştırılmasına yönelik adımların atılması için; Kadına şiddet ve kadın cinayetlerine karşı;

Hep birlikte mücadele edeceğimizi ilan ediyoruz!

ITUC ETUC