Image Map

ŞİDDET VE TACİZİN SÜRDÜĞÜ İŞYERLERİ İSTEMİYORUZ!

DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu’nun ILO Konferans gündemindeki cinsiyet temelli şiddete dönük sözleşme taslağı ile ilgili basın açıklaması 

Dünya genelinde 800 milyon kadın her gün şiddetin farklı biçimlerini yaşarken Türkiye’de 2018’de en az 203 kadın, 2019 yılının Mayıs ayında ise 37 kadın erkekler tarafından öldürüldü. Ağır şiddet vakaları artıyor, korunma talebinde bulunan kadınların sayısı yükseliyor. İşyerinde fiziksel şiddete odaklanmak kadınlara karşı kullanılan diğer şiddet biçimlerini gizliyor. Sokakta veya işyerinde fiziksel saldırıdan sözlü şiddete, tehditten cinsel tacize kadar her türlü şiddet karşımıza çıkıyor.

Çalışma hayatında şiddet ve taciz evrensel bir sorundur. 2018 yılının Haziran ayında Uluslararası Çalışma Konferansı, işyerlerinde toplumsal cinsiyet temelli şiddeti ortadan kaldırmak ve bu konu temelinde çalışma standardının geliştirilmesine yönelik konuyu gündemine aldı. ILO’nun 100. yılında  sözleşmenin onaylanmasına ilişkin önemli tartışmalar gerçekleştirilecek ve devletlerin onayına sunulacak.

Cinsiyet temelli taciz ve şiddet hususunda uluslararası mutabakatın oluşmasını destekliyor, başta kadınlar olmak üzere, hiçbir işçinin şiddet ve taciz korkusu olmadan çalışabileceği işyerleri yaratmak için mücadeleyi sürdüreceğimizi belirtiyoruz.

Kadına şiddet ve kadın cinayetlerine karşı hep birlikte mücadele edeceğimizi ilan ediyoruz!

ITUC ETUC