Image Map

DİSK-KESK-TMMOB-TTB: İrademe Dokunma

DİSK-KESK-TMMOB-TTB başkanları olarak seçilmiş büyükşehir belediye başkanları ile dayanışmak ve halkın iradesine sahip çıkmak için Diyarbakır ve Mardin’deydi.

27 Ağustos günü ilk olarak Diyarbakır’a geçen heyette DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu, DİSK Genel Sekreteri Cafer Konca, KESK Eş Genel Başkanı Mehmet Bozgeyik, TTB Merkez Konseyi Başkanı Sinan Adıyaman ve TMMOB 2’nci Başkanı Selçuk Uluata yer aldı.

Diyarbakır’da ilk olarak “İnsanca Yaşam, Güvenceli İş” talebiyle iş bırakan KESK üyelerinin basın açıklamasına destek verildi.

Basın açıklamasının ardından DİSK-KESK-TMMOB ve TTB başkanları, sendikaların ve odaların yöneticileri ve üyeleri “İrademe dokunma” talebiyle dokuzuncu gününe giren oturma eylemine katıldı.

Diyarbakır’ın seçilmiş Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Adnan Selçuk Mızraklı’nın da katıldığı Lise caddesindeki oturma eyleminde DİSK-KESK-TMMOB-TTB adına ortak açıklamayı Genel Başkanımız Arzu Çerkezoğlu yaptı.

“Diyarbakır, Van, Mardin’de yapılan bu darbe aslında tüm Türkiye halklarının demokrasi mücadelesine yapılmış bir darbedir. O nedenle bu gün Van’a Diyarbakır’a, Mardin’e sahip çıkmak, Türkiye’ye sahip çıkmaktır” diyen DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu kayyumların yerel yönetimlerdeki yarattığı tahribatı şu sözlerle anlattı: “Kayyumlar sürecinde daha önce de yaşadık şimdi de yaşıyoruz ki, halkın iradesinin gasp edilmesini sonu işsizliktir. Belediyedeki işçi arkadaşlarımız işten çıkarılmaya başlandı. Halkın iradesinin gasp edilmesinin sonucu açlıktır, yoksulluktur. Halkın iradesinin gasp edilmesinin sonucu yalandır, talandır, yolsuzluktur, hırsızlıktır. Bütün bunlar ortaya çıkmış, bütün Türkiye’nin vicdanına mahkum edilmiştir.”

Türkiye’de artık korunacak bir demokrasiden değil yeniden kurulacak bir demokrasiden bahsetmek gerektiğinin altını çizen Genel Başkanımız Arzu Çerkezoğlu “Bu ülkede eşitliği, özgürlüğü, adaleti, barışı, faşizme karşı direnerek, kendi ellerimizle kurarak inşa edeceğiz” dedi.

Diyarbakır’ın ardından heyet Mardin’e giderek seçilmiş Büyükşehir Belediye Eşbaşkanı Figen Altındağ’ı ziyaret etti.

 

ITUC ETUC