Image Map

2023 yılı ücretliler için gelir vergisi tarife dilim tutarları konusunda çağrı

DİSK Yönetim Kurulu adına Genel Başkan Arzu Çerkezoğlu’nun açıklaması:

  • Cumhurbaşkanı yetkisini kullanarak ilk gelir vergisi tarife dilimi tutarını 105.000 TL olarak saptamalıdır.
  • Ücretlilere uygulanacak ilk vergi dilimi oranı yüzde 10’a düşürülmelidir.

2023 yılı gelir vergisi tarife dilimleri bugünlerde belli olacak. Bilindiği gibi gelir vergisi tarife dilimlerinin yeniden değerleme oranı, enflasyon ve asgari ücret artışından daha az artırılması nedeniyle işçiler, çalışanlar büyük kayıp yaşıyor. Bu nedenle çalışanlar hızla ikinci ve üçüncü vergi tarife dilimine giriyor ve yıl içinde ciddi gelir kaybına uğruyorlar.

İşçiler yıl ortasına kalmadan ikinci, daha sonra üçüncü vergi dilimine giriyor ve büyük gelir kayıpları yaşıyorlar. Yüksek enflasyonun kemirdiği ücretleri bir yandan da vergi tarife dilimleri kemiriyor.

Vergi tarife dilimleri yeniden değerleme oranında artırılsaydı ilk vergi tarife dilimi 2022 yılında 81.687 TL olmalıydı. Vergi tarife dilimi asgari ücret artış oranında artırılsaydı 2022 yılında ilk vergi tarife dilimi 109.737 olmalıydı. Oysa bilindiği gibi 2022 yılında birinci vergi tarife dilimi 32.000 TL olarak uygulandı. Böylece işçiler hızla ikinci ve üçüncü dilime girdiler ve daha fazla vergi ödediler.

Gelir vergisi tarife dilimleri bugünlerde yeniden saptanacak. Gelir Vergisi Kanunu’nda yer alan düzenlemeye göre yaklaşık yüzde 123 oranındaki yeniden değerleme oranına paralel olarak 2023 yılında gelir vergisi tarifesinin ilk dilimi Cumhurbaşkanı herhangi bir yetki kullanmaz ise 70.000 TL olacaktır.

Cumhurbaşkanı ilgili mevzuat gereğince ortaya çıkan bu tutarı yüzde 50’sine kadar artırmaya, yüzde 50’sine kadar da indirmeye yetkilidir. Şayet Cumhurbaşkanı üst sınırdan yetkisini kullanırsa ilk dilim 105.000 TL olacaktır. Cumhurbaşkanı’nı işçilerin yıllardır gelir vergisi tarife dilimlerinde yaşadığı haksızlığını bir nebze olsun gidermeye ve yetkisini kullanarak birinci vergi tarife dilimini 105.000 TL olarak saptamaya çağırıyoruz.

Öte yandan 2006 yılından önce olduğu gibi ücretlilerin gelir vergisi oranı, gelir vergisi oranından 5 puan düşük olarak yüzde 10 olarak saptanmalıdır. Bu yönde vergi mevzuatı değişikliği yapılmalıdır.

 

ITUC ETUC