Image Map

1 Mayıs 2023 afiş ve bildirimiz yayınlandı

1 Mayıs hazırlıkları kapsamında hazırlanan afiş ve bildirimiz yayınlanarak bölge temsilciliklerimize ve sendikalarımıza dağıtımlarına başlandı…

DİSK’in 1 Mayıs 2023 Bildiri ve Afişleri Çıktı!

Biz işçiler, emekçiler, emekliler, kadınlar, gençler 1 Mayıs’ta alanlarda buluşuyoruz.

“Yurdumun mutlu günleri” için 1 Mayıs Birlik, Mücadele ve Dayanışma Günü’nde meydanlardayız.

Sadece son beş yılda işçilerin, emekçilerin, emeklilerin, dar gelirlilerin yaşadığı hakikat ortada:

  • Enflasyon resmi rakamlarla bile yüzde 15’ten yüzde 51’e fırladı. Hepimiz yoksullaştık.
  • Gıda enflasyonu yüzde 19’dan yüzde 68’e yükseldi. Hepimizin ekmeği küçüldü.
  • 5,5 milyon işsize 3 milyon yeni işsiz eklendi. Artık her evde bir işsiz var.
  • Emeğin milli gelirden aldığı pay yüzde 38’den yüzde 25’e düştü. Gelir adaletsizliği büyüdü.
  • Sermayenin milli gelirden aldığı pay yüzde 44’ten yüzde 57’ye yükseldi.
  • Milyonlar yoksullaşırken bir avuç zengin daha zengin oldu.

Ancak bu böyle gitmez!

İşçiden alıp patronlara veren, fakirden çalıp zenginin kasasını dolduran, dar gelirliden alıp rantiyeye kaynak aktaran bu adaletsiz düzene karşı 1 Mayıs’a!

Sendikalı olmamızı engelleyen, grevlerimizi yasaklayan, hakkımızı arayıp sormamızın önünde engel olan, konuşanın kapısına dayanan baskıcı düzene karşı 1 Mayıs’a!

Daha fazla kâr için işçiyi yoksullaştıran, rant için kentleri ve doğayı betona boğan sermaye düzenine karşı 1 Mayıs’a!

Asırlık yardım kuruluşlarını bile depremde çadır satar hale getiren, doğal afetleri felakete çeviren bu bozuk düzene karşı 1 Mayıs’a!

Memleketi şirket gibi yöneten zihniyete karşı emeğin Türkiye’si için 1 Mayıs’a!

İnsanca yaşamak için, insanca çalışmak için, güvenceli bir iş için, güvenli bir gelecek için, haklarımız için 1 Mayıs’a!

Ekmeğimizi patronların insafına, kentlerimizi, doğamızı rantçıların yağmasına, haklarımızı tek kişinin keyfine bırakan bu düzeni değiştireceğiz!

Yurdumun mutlu günleri için

Haydi 1 Mayıs’a! 

 

ITUC ETUC