Image Map

#VergideAdalet yasamız TBMM gündemine gelirken işyerlerinde bildirilerimizi okuyoruz

Konfederasyonumuzun yıllardır yürüttüğü “Vergide Adalet” mücadelesi basın açıklamaları, mitingler, imza kampanyaları, 2023 yılı Kasım ayındaki Ankara yürüyüşü ve işçi buluşmalarından sonra bir süre önce Meclis’teki partilere sunduğu 5 maddelik “Vergide Adalet” kanun teklifi ile devam ediyor.

Geçtiğimiz günlerde CHP grubu tarafından Meclis’e sunulan kanun teklifimiz meclis gündemine gelirken 29 Ocak Pazartesi günü örgütlü olduğumuz tüm işyerlerinde bildirilerimizi okuduk. DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu, DİSK Genel Sekreti Adnan Serdaroğlu ile sendikalarımızın yönetici ve üyeleri de Şişli Belediyesi Ulaşım Hizmetleri işyerindeki bildiri okuma eylemine katıldı.

Örgütlü olduğumuz tüm işyerlerimizde okuduğumuz bildiriyi burada okuyan Genel İş sendikamızın İstanbul 2 Nolu Şube Eğitim Sekreteri Zuhal Kaynak’ın ardından konuşan DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu, “Dünyanın en adaletsiz vergi sisteminin olduğu ülkemizde vergide adalet mücadelesi veriyoruz. Talebimiz net: az kazanandan az, çok kazanandan çok vergi alınan bir vergi sistemi. İşyerlerinde yükselen bu sesi yarın Ankara’ya taşıyoruz. Binlerce arkadaşımızın sesi olarak meclisin içinde olacağız. Bugün buradan meclisteki bütün partilere sesleniyoruz. Elleriniz vergide adalet için kalksın. İşçilerin hakkı için kalksın. İşçi sınıfının gözü kulağı yarın mecliste olacak. İktidara sesleniyoruz, daha fazla vergi almak istiyorsanız etrafınızdaki sermayedarlara, bankalara bakın! Halkın cebine değil!” diyerek kanun teklifimizin gündeme geleceği 30 Ocak Salı günü DİSK Yönetim Kurulu ve Sendikalarımızın başkan ve yöneticileriyle birlikte süreci takip etmek üzere TBMM’de olacaklarını ifade etti.

29 Ocak Pazartesi günü tüm işyerlerimizde okunan bildirimiz:

VERGİDE ADALET YASAMIZ MECLİSTE!

TBMM’Yİ GÖREVE ÇAĞIRIYORUZ: ELLER “VERGİDE ADALET” İÇİN KALKSIN!

Enflasyon nedeniyle ekmeğimiz her gün küçülüyor, bugün aldığımızı yarın aynı fiyata alamıyoruz.

Zengini daha zengin, yoksulu daha yoksul yapan bir düzende her gün daha da yoksullaşıyoruz, gelirde adaletsizlik büyüyor.

Tüm bunlar yetmezmiş gibi bir yandan da adaletsiz vergilerin altında eziliyoruz.

Zenginlerin, şirketlerin, bankaların değil, işçinin emekçinin omuzlarındaki vergi yükü ağırlaşıyor.

Bizler daha ücretlerimizi almadan peşin peşin son derece yüksek oranda gelir vergisi ödüyoruz.

Vergi dilimleri düşük belirlendiği için her yıl erkenden bir üst vergi dilimine geçiyoruz. Enflasyon nedeniyle yoksullaşırken, yıl içinde sanki zengin olmuşuz gibi daha fazla vergi veriyoruz. Ocak ayında aldığımız ücreti temmuzda ağustosta aralıkta alamıyoruz.

Üstüne bir de zenginin de fakirin de; işçinin de patronun da aynı oranda ödediği ve bu yüzden adaletsiz olan KDV gibi dolaylı vergileri ödüyoruz. Bu vergilerin bütçedeki payı artıyor.

DİSK olarak yıllardır “Vergide Adalet, Gelirde Adalet” mücadelesi veriyoruz.

– Gelir vergisi ilk dilim oranının ücretlilerde yüzde 10’a düşürülmesini istiyoruz.

– Vergi tarife dilimlerinin en az yeniden değerleme oranı veya asgari ücret artış oranı kadar artmasını istiyoruz.

– Asgari ücret vergi istisnasının çalışanların yararına düzenlenmesi gerektiğini söylüyoruz.

– İşverenlere sağlanan 5 puan SGK prim desteğinin işçilere de sağlanmasını istiyoruz.

– Çağdışı damga vergisi tümüyle kaldırılmasını istiyoruz.

Özetle az kazananın az, çok kazananın çok vergi verdiği adil bir vergi sistemi istiyoruz.

Bu taleplerle 2022 yılında topladığımız imzaları Maliye Bakanlığı’na ilettik, ses çıkmadı.

Ama biz susmadık. iş yerlerinde, vergi daireleri önünde, sokaklarda, meydanlarda mücadelemize devam ettik.

DİSK olarak vergide adalet için İstanbul’dan Ankara’ya yürüdük, milyonların talebini Ankara’ya taşıdık.

Adaletli bir vergi sistemi için yapılması gereken düzenlemeleri içeren kanun teklifimizi Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde bulunan siyasi partilere ilettik.

“Vergide Adalet” yasamız bu hafta meclis gündeminde olacak.

Türkiye işçi sınıfı olarak Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne,  Türkiye Büyük Millet Meclisi’ndeki tüm partilere ve milletvekillerine sesleniyoruz.

“Vergide Adalet Yasası”nın Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde oy birliğiyle geçmesini istiyoruz.

Bizler işyerlerinde, meydanlarda sesimizi yükseltmeye ve mecliste sizleri izlemeye devam edeceğiz.

Kulaklarımız mecliste, gözlerimiz üzerinizdedir…

Elleriniz “Vergide Adalet” için kalksın.

 

ITUC ETUC