Image Map

Sendikalar, İklim Krizi ve Adil Geçiş

Doç. Dr. Ceyhun Güler ve Dr. Öğr. Üyesi Seher Demirkaya tarafından Avrupa İklim Eylem Ağı (CAN Europe) ve Türkiye Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK) için hazırlanan “Sendikalar ve Adil Geçiş” Raporu yayımlandı.

Sendikalar ve Adil Geçiş Full Rapor – 08.02.2024 Sendikalar ve Adil Geçiş_Yonetici Ozeti_v2_2.

Bu rapor iklim değişikliği ile mücadele stratejileri kapsamında üretim sistemleri yanında çalışma yaşamının da hızla dönüştüğü bir dönemde kaleme alınmıştır. İklim değişikliği ile mücadele politikaları yeni bir üretim anlayışı beraberinde birikim ve bölüşüm anlayışının sorgulanması ihtiyacını da yeniden gündeme getirmektedir. Bu paralelde gerçekleştirilecek olan tartışmalarda işçilerin ve temsilcilerinin sürecin belirleyicileri arasında yer almadıkları bir zeminde işçi sınıfının yaşanan dönüşüm nedeniyle telafisi güç sorunlarla karşılaşması kaçınılmaz olacaktır. Güvencesizliklerin derinleşmesi, kitlesel işsizlikler, sosyal koruma kapsamı dışında kalma, çalışma yaşamında eşitsizlik ve adaletsizliğin artması, yoksulluk bahsedilen sorunların başında gelecektir. Bu raporda yaşanan dönüşümün maliyetinin işçiler ve ailelerine yüklenmemesi adına dönüşüm sürecinde hayata geçirilmesi gereken önleyici ve telafi edici politikalar, “adil geçiş” kapsamında işçi örgütleri ile birlikte sendikal bir talep olarak tartışmaya açılmıştır. Rapor kapsamında sosyal tarafların adil geçiş tartışmalarına yönelik farkındalık ve bilinçlerinin artırılması amaçlanmış, adil geçiş politikalarının bütüncül ve kapsamlı bir şekilde somutlaştırılması adına sendikaların alana ilişkin eleştiri, talep ve önerilerine yer verilmiştir.

Sendikalar ve Adil Geçiş Full Rapor – 08.02.2024

 

 

ITUC ETUC