Image Map

Category: Hukuk

“10. Yılında 6356 Sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanununun Değerlendirmesi” toplantısı İstanbul’da başladı

“10. Yılında 6356 Sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanununun Değerlendirmesi” toplantısı İstanbul’da başladı

İş Hukuku ve Sosyal Güvenlik Hukuku Derneğinin 4-5 Kasım tarihleri arasında iki gün sürecek olan etkinliği, Kadir Has Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde açış konuşmalarıyla başladı.

Read more ›
DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu: “OHAL Komisyonu Anayasa Mahkemesi ve yargı kararlarını çiğniyor!”

DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu: “OHAL Komisyonu Anayasa Mahkemesi ve yargı kararlarını çiğniyor!”

OHAL Komisyonu kamuoyunda Barış Akademisyenleri olarak bilinen ve “Bu Suça Ortak Olmayacağız” başlıklı bildiriyi imzaladıkları için üniversitelerden ihraç edilen akademisyenlerin başvurularına red kararları vermeye başladı.

Read more ›
Taksim 1 Mayıs Alanı’dır, yargılanamaz! EMEKÇİLER FAŞİZMİ YARGILIYOR!

Taksim 1 Mayıs Alanı’dır, yargılanamaz! EMEKÇİLER FAŞİZMİ YARGILIYOR!

2014 1 Mayıs’ıyla ilgili DİSK Genel Başkanı Kani Beko, DİSK Genel Sekreteri Arzu Çerkezoğlu, KESK Eş Genel Başkanı Lami Özgen, TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Soğancı ve dönemin TTB Merkez Konseyi Başkanı Ahmet Özdemir Aktan hakkında İstanbul 28. Asliye Ceza Mahkemesi’nde dava açıldı…

Read more ›
DİSK-KESK-TMMOB ve TTB yöneticilerine 1 Mayıs 2014 davası açıldı!

DİSK-KESK-TMMOB ve TTB yöneticilerine 1 Mayıs 2014 davası açıldı!

1 Mayıs 2014 ile ilgili İstanbul Cumhuriyet Savcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturma neticesinde DİSK-KESK-TMMOB ve TTB yöneticilerine dava açıldı

Read more ›
"Red kararı hukuka aykırıdır"

"Red kararı hukuka aykırıdır"

Hukuk dışı Taksim yasağı ile ilgili Başbakanlık, İçişleri Bakanlığı ve İstanbul Valiliği’ne gönderilen yazı

Read more ›

2821-2822 Tasarıları Hk. Bakanlığa gönderilen DİSK görüşü

TARİH: 27.04.2006                                                                              SAYI: 153/GB-014     ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI’NA ANKARA   İLGİ : a) 28/03/2006 tarih ve B.13.0.ÇGM R11; 125 / 9085 – 15669 sayılı yazınız          b) 18/11/2005 […]

Read more ›

Sendikalar Kanunu Önerisi

(DİSK ÖNERİSİ)SENDİKALAR KANUNU TASARISI BİRİNCİ KISIM AMAÇ VE TANIMLARAMAÇMadde R11; 1Bu kanunun amacı; sendikal kuruluşların kurulma, yapılanma, yönetim ve işleyişleriyle çalışma ve örgütlenme esaslarını demokratik  ilkeler çerçevesinde belirlemek; bu sendikal […]

Read more ›

Toplu İş Sözleşmesi Kanun Önerisi

(DİSK ÖNERİSİ) TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ VE GREV KANUNU TASARI TASLAĞI BİRİNCİ KISIM BİRİNCİ BÖLÜM   AMAÇ MADDE 1– Bu kanunun amacı,  işçilerin ve işverenlerin, karşılıklı olarak, ekonomik ve sosyal durumlarını […]

Read more ›

Sendikal Haklar İçin Temel Talepler

DİSK’İN  SENDİKALAR, TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ VE GREV MEVZUATINA İLİŞKİN TEMEL İLKE VE YAKLAŞIMLARI GENEL GEREKÇE12 Eylül 1980 askeri darbesine hakim olan yasakçı, engelleyici  ve kısıtlayıcı demokrasi dışı bir zihniyetin eseri […]

Read more ›
ITUC ETUC