Image Map

Category: İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği

Sermaye emeğe karşı savaşını derinleştiriyor

Sermaye emeğe karşı savaşını derinleştiriyor

28 Nisan “Dünya İş Sağlığı ve Güvenliği Günü” vesilesiyle DİSK İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Dairesi’nin hazırladığı rapor

Read more ›
II. Uluslararası XI. Ulusal İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Kongresi başladı

II. Uluslararası XI. Ulusal İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Kongresi başladı

TMMOB Makina Mühendisleri Odası‘nın Adana Şubesi yürütücülüğünde düzenlediği II. Uluslararası XI. Ulusal İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Kongresi başladı

Read more ›
2023 temsilci ve yönetici eğitimleri başladı

2023 temsilci ve yönetici eğitimleri başladı

DİSK’in işçi sağlığı ve iş güvenliği alanına ilişkin 2023 temsilci ve yönetici eğitimlerinin ilki Kocaeli’de başladı.

Read more ›
SOMA Maden Katliamı’nı unutmayacağız!

SOMA Maden Katliamı’nı unutmayacağız!

İşçi sağlığı ve iş güvenliği önlemlerini hiçe sayanlar, güvencesiz ve taşeron çalıştırmayı kural haline getirenler, sendikalaşmanın önüne engeller koyanlar bu katliamın asli unsurlarıdır.

Read more ›
İşlevsiz kurumsal yapılar ve etkisiz mevzuat gölgesinde iş cinayetleri kâbusu sürüyor

İşlevsiz kurumsal yapılar ve etkisiz mevzuat gölgesinde iş cinayetleri kâbusu sürüyor

DİSK Yönetim Kurulu üyesi, İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Daire Başkanı Seyit Aslan’ın 28 Nisan Dünya İş Sağlığı ve Güvenliği Günü açıklaması:

Read more ›
Risk Yönetimi Sempozyumu başladı

Risk Yönetimi Sempozyumu başladı

DİSK Yönetim Kurulu Üyesi ve İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Dairesi Başkanı Seyit Aslan, Risk Yönetim Derneği tarafından çevrimiçi olarak düzenlenen “Risk Yönetimi Sempozyumu”na katıldı

Read more ›
İzmir’de ölüm gemisine hayır: “Türkiye atık çöplüğü değildir”

İzmir’de ölüm gemisine hayır: “Türkiye atık çöplüğü değildir”

Ölüm gemisi São Paulo’nun ülkemize girişi için bakanlıkça şartlı izin verilmesi işleminin iptali amacıyla DİSK, KESK, TMMOB, TTB, Türkiye Barolar Birliği ve İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin katılımıyla bir dava açıldı.

Read more ›
“CUT ve DİSK olarak asbestin ve gemi söküm işlemlerinin işçilere, halk sağlığına ve çevreye verdiği zararlara karşı birlikte mücadele edeceğiz!”

“CUT ve DİSK olarak asbestin ve gemi söküm işlemlerinin işçilere, halk sağlığına ve çevreye verdiği zararlara karşı birlikte mücadele edeceğiz!”

DİSK ve Brezilya Sendikalar Konfederasyonu CUT’den ortak mücadele çağrısı:

 “CUT ve DİSK olarak asbestin ve gemi söküm işlemlerinin işçilere, halk sağlığına ve çevreye verdiği zararlara karşı birlikte mücadele edeceğiz!”

Read more ›
Salgının İkinci Yılında COVID-19 İle İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Politikaları Değerlendirme Raporu

Salgının İkinci Yılında COVID-19 İle İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Politikaları Değerlendirme Raporu

DİSK İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Dairesi tarafından hazırlanan “Salgının İkinci Yılında COVID-19 İle İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Politikaları Değerlendirme Raporu”

Read more ›
Mülteciler, Göç ve Göçmen Emeği Sempozyumu 19 Haziran’da İstanbul’da gerçekleşti

Mülteciler, Göç ve Göçmen Emeği Sempozyumu 19 Haziran’da İstanbul’da gerçekleşti

DİSK Göçmen İşçiler Dairesi’nin düzenlediği “Mülteciler, Göç ve Göçmen Emeği Sempozyumu” 19 Haziran 2022 Pazar günü İstanbul Tabip Odası’nda gerçekleşti.

Read more ›
ITUC ETUC