Image Map

Yönetim Kurulu

Arzu ÇERKEZOĞLU

Genel Başkan

Twitter: @arzucerkezoglu

DİSK Kadın Dairesi

Adnan SERDAROĞLU

Genel Sekreter

Eşgüdüm, Araştırma, İletişim, Çevre Sorunları, Uluslararası İlişkiler Daireleri

Remzi ÇALIŞKAN

Genel Başkan Yardımcısı

Örgütlenme Dairesi

Alaaddin SARI

Genel Başkan Yardımcısı

Mali İşler Dairesi

Kazım DOĞAN

Yönetim Kurulu Üyesi

Hukuk Dairesi

Mustafa AGUŞ

Yönetim Kurulu Üyesi

 

Seyit ASLAN

Yönetim Kurulu Üyesi

Genç İşçiler, Göçmen İşçiler, İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Daireleri

ITUC ETUC