Image Map

Post Tagged with: "DİSK Kadın Temsilciler Kurulu"

DİSK Kadın Temsilciler Kurulu Sonuç Bildirgesi

DİSK Kadın Temsilciler Kurulu Sonuç Bildirgesi

25 Kasım 2022’de Beşiktaş Evlendirme Dairesi’nde toplanan DİSK Kadın Temsilciler Kurulu, aşağıda yer alan konuları ve sorunları görüşerek aldığı kararları kamuoyu ile paylaşmaktadır:

Read more ›
ITUC ETUC