Image Map

Post Tagged with: "kadın"

Covid-19 Döneminde Kadın İşgücünün Durumu Raporu Yayımlandı

Covid-19 Döneminde Kadın İşgücünün Durumu Raporu Yayımlandı

Bu bültende Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Hanehalkı İşgücü Araştırması (HİA) verilerinden yararlanılarak 8 Mart’a özel olarak Covid-19 salgınının kadın işgücü üzerindeki etkileri ele alındı.

Read more ›
DİSK-AR: Kadının çalışma hayatına katılımının önünde duvarlar var

DİSK-AR: Kadının çalışma hayatına katılımının önünde duvarlar var

Türkiye Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu Araştırma Enstitüsü (DİSK-AR), çalışma hayatında kadınların konumunu ortaya koyan Kadın İstihdamı ve Güvencesizlik Raporu’nu yayınladı

Read more ›
DİSK-AR: Yeni işsizlerin yüzde 90’ı kadın

DİSK-AR: Yeni işsizlerin yüzde 90’ı kadın

Geniş tanımlı işsizlerin sayısı kadınlar için 172 bin artarken, erkekler için sadece 20 bin kişi artmıştır. Kayıtdışı çalışan kadınların toplam çalışan kadınlara oranı %52 seviyesindeyken, kayıtdışı çalışan erkeklerin toplam çalışan erkeklere oranı ise %30 seviyesinde

Read more ›
Avrupa Parlamentosu sendikal ve sosyal haklar çalıştayı

Avrupa Parlamentosu sendikal ve sosyal haklar çalıştayı

Türkiye-AB Karma Parlamento Komisyonu Strazburg’da düzenlediği bir çalıştayda Türkiye’deki sendikal hakları masaya yatırdı. Çalıştay’da sendika yasaları uluslararası sözleşmelere uygunluğu açısından değerlendirildi.

Read more ›
Kadın işçiler Dakar'da buluştu

Kadın işçiler Dakar'da buluştu

ITUC “2. Dünya Kadın Konferansı” 19-21 Kasım 2013 tarihlerinde Senagal’in başkenti Dakar’da toplandı. 62 ülkeden 100’ü aşkın delegenin katıldığı toplantılarda küresel ekonomik krizin kadınlar üzerindeki etkileri tartışıldı. Sendikaların, kadınların iş yerinde uğradığı şiddete karşı mücadeleye yoğunlaşması gerektiğinin vurgulandı.

Read more ›
Kadınlar taleplerini açıkladı

Kadınlar taleplerini açıkladı

Kadın Emeği Platformu’nun düzenlediği “Kadınlar Konuşuyor: AKP’nin Kadın İstihdam Paketi Kime Müjde (?)” başlıklı forumun sonuç bildirgesi açıklandı

Read more ›
Türkiye’de işsizlik genç ve kadın

Türkiye’de işsizlik genç ve kadın

DİSK-AR raporuna göre işgücüne yeni katılmak isteyen kadınlarda resmi işsizlik %35 oldu. Çalışma hayatına yeni katılmak isteyen kadınların %58’i işgücü piyasalarının dışında kaldı. Eğitimli kadın işsizliği daha çok hissetti

Read more ›
ITUC ETUC