“Vergide adalet” ziyaretlerimiz devam ediyor

DİSK Yönetim Kurulumuzun “vergide adalet”in sağlanmasına dair görüş ve önerilerimizi aktarmak üzere TBMM’de grubu bulunan partilerle görüşmeleri devam ediyor.