Image Map

DİSK, KESK, TMMOB ve TTB Cumhurbaşkanı'na SS ve GSS yasalarına ilişkin görüşlerini sundu

Türkiye Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK), Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu (KESK), Türk Mühendis Mimar Odaları Birliği (TMMOB) Ve Türk Tabipleri Birliği (TTB) Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer’e 5489 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Yasası’na ilişkin görüş ve değerlendirmelerini sundu.

 

Değerlendirmelerin tam metni için lütfen BURAYA tıklayınız

ITUC ETUC