Image Map

ITUC Türkiye'de Temel Çalışma Standartları Raporu

ITUC’un hazırladığı rapora göre Türkiye hükümeti çalışma şartları ve sendikaların durumu ile ilgili olarak acilen harekete geçmeli. Raporda, Türkiye’de işçilerin örgütlenme hakkının engellendiği, emek pazarında çeşitli ayrımcılıkların olduğu ve binlerce çocuğun çalışmamaları gerektiği halde çalıştırıldıkları belirtiliyor.

 

ITUC Genel Sekreteri Guy Ryder, “Türkiye’nin Avrupa Birliği’ne girme konusundaki azmi işçi haklarına getirdiği kısıtlamalarla çelişiyor. Avrupa Komisyonu defalarca Türkiye’nin bu konuda gelişme kat etmesi gerektiğinin altını çizdi.” dedi.

 

Türkiye’de özellikle kamu emekçilerinin sendikalaşması önünde büyük engeller yaratıldığına, polis ve diğer otoritelerin sendikaların işlerine karışarak örgütlenme hakkını görmezden gelindiğine dikkat çekti Guy Ryder. “Hükümet yapılan toplu sözleşmelere karışmaktadır. Bu durum Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararlarını ihlal niteliği taşımaktadır. Türk hükümeti sendikalı işçilere yönelik ayrımcılık ve grev hakkının engellenmesi konularında da acilen harekete geçmelidir.”

 

Rapor ayrıca yasalar düzeyinde kadın-erkek arasında hiç bir ayrım tanımlanmamasına rağmen, kadınların genellikle ikincil, az maaşlı işlerde yoğunlaştığına dikkat çekiyor. Özellikle özel sektörde cinsiyetler arası maaş farkı ve eğitim alma farkı dikkati çekiyor. Türkiye’de kadınların okur yazarlık oranı erkeklerinkinden daha düşük.

 

“Yasalar kadınları ikincil bir konuma düşürmese de, hukuki yapı kadınların maruz kaldığı cinsiyetçilik, taciz ve şiddeti engellemede yetersiz kalıyor.  Rapor çocuk işçiler konusunda bir gelişme olduysa bile, hükümetin bu konuda iyileştirme yapmaya devam etmesi gerektiğini gösteriyor. En son istatistikler Türkiye’de 12 ile 17 yaşları arasında 764,000 çocuğun çoğunlukla aile içi tarım, sanayi ve kayıt dışı sektörlerde çalıştığını ortaya koyuyor. Pek çok çocuk sokaklarda dilenmeye zorlanıyor, zorla çalıştırılıyor. Raporun verilerine göre, çocuk emeğini azaltma yönünde girişimler yetersiz kalmış gözüküyor.

 

ITUC “Türkiye’de temel çalışma standartları” raporuna aşağıdaki adresten ulaşabilirsiniz.

http://www.ituc-csi.org/IMG/pdf/Turkey_CLS_report_for_WTO_TPR_-final.pdf

ITUC ETUC