Image Map

ÇALIŞMA BAKANI'NIN ÇARPITMALARINA, AKP'NİN SSGSS ALDATMACASINA HAYIR!

DİSK, KESK ve TTB’DEN ORTAK BASIN AÇIKLAMASI

 

Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası (SSGSS) Yasa Tasarısı’na karşı emek örgütlerinin gösterdiği tepki hükümete geri adım attırmış gibi gözükse de Çalışma Bakanı’nın açıklamaları ve yürütülen teknik çalışmanın ortaya çıkardığı tablo hükümetin, SSGSS’nin “temel parametrelerine” dokunmak niyetinde olmadığını göstermektedir.

 

Bu niyetle hareket eden hükümetin, Emek Platformu’nun talepleri ve eylemleri karşısında oyalama, geçiştirme ve emek örgütlerini bölerek, Meclis’ten yasayı jet hızıyla geçirme taktiği izlediği anlaşılıyor.

 

Bakan Çelik, kamuoyuna SSGSS Yasa Tasarısı konusunda emek ve meslek örgütlerinin onayını aldığı ve mutabakat sağlandığı şeklindeki çarpıtmalar üzerine kurulu açıklamasıyla kamuoyunu yanılttığının anlaşılması üzerine telaşa kapılarak gerçekleri çarpıtmakta ve yeni bir illüzyon yaratmak istemektedir.

 

Dün (28 Mart) Emek Platformu toplantısı sonrasında eylem kararımızı açıklamamız üzerine yaptığı konuşmasında, “24 Mart Pazartesi günü yapılan görüşmenin ardından, R16;biz bu yasaya katılmıyoruz’ şeklinde bir açıklama yapmadığımızı” söyleyen Bakan Çelik, “Ancak bugün söylenenlerle o gün söylenenler çelişiyor” diyerek, olayın politik yöne çekilmesini doğru bulmadığını da söyledi.

 

Sayın Bakan, emekçilerin eylemlerinden ve Hükümetin IMF patentli ekonomi politikalarına biat etmemelerinden fena halde rahatsız olmuş olmalı ki, yasaya bu şekliyle katılmadığımızı bağıra çağıra açıklasak da duymamakta, bizi çelişkili ve politik davranmakla itham etmektedir. 

 

Bizler özelde AKP siyasetine değil, içinde insan unsurunu barındırmayan, emeği, emekçileri ve halkı dışlayan, sermayenin kârına kâr katarken halka yoksulluğu ve sefaleti reva gören, IMF talimatlarıyla hazırlanmış siyasetlerin karşısındayız. Bundan daha doğal bir şey olamayacağı gibi, emek ve meslek örgütlerinin varlık nedeni de budur zaten!

 

Evet, emekçilerin haklarını koruyup geliştirmek, toplum yararlarını korumak “politiklik” ise, saflarımızı, bulunduğumuz yeri kabul ediyoruz ki politiğiz!

 

Sayın Bakan’ın üslubuna sinmiş “Ancak bugün söylenenlerle o gün söylenenler çelişiyor” şeklindeki sözlerine gelecek olursak; biz içeride ne söylemişsek dışarıda da onu söyledik. Kabul ettiğimiz ve reddettiğimiz konular ortadadır. Sayın Bakan’ın hafızalarını tazelemek açısından 24 Mart görüşmelerinin tutanakları açıklanabileceği gibi, görüşmeye katılan örgüt başkanlarıyla istenilen yerde yüzleşmeye de hazırız. Böyle bir yüzleşme ve tutanakların açıklanmasıyla birlikte umarız ki Sayın Bakan sadece bizlerin değil, bütün emek ve meslek örgütlerinin SSGSS üzerindeki itirazlarının da farkına varırlar.

 

17 emek ve meslek örgütü SSGSS’nin temel mantığının değiştirilmesini gerektiren 19 temel talebi ortaya koymuştur. Bu 19 temel talep emek örgütleri için kırmızı çizgi niteliğindedir. Bu 19 maddenin dayandığı temel yaklaşım bir kenara itilerek ve SSGSS’nin özü korunarak bir uzlaşma söz konusu olamaz.

Aylık bağlama oranları ve güncellenmesine ilişkin hükümler konuşulmadan ve asıl önemlisi genel sağlık sigortası hükümleri konuşulmadan SSGSS üzerinde uzlaşmaya varmak mümkün değildir. Çünkü tasarının sağlıkla ilgili hükümleri herkes için ve hemen hak kayıplarını başlatmakta ve sağlığın piyasalaştırılması sürecinin önünü geri dönülmez bir biçimde açmaktadır.

 

“TEMEL PARAMETRELER”

Günlerdir söylediğimiz gibi, SSGSS’nin esasında bir uzlaşma yok. Yangından mal kaçırırcasına Meclis’e getirilen yasa tasarısının esasında hükümetin (IMF ve Dünya Bankası’nın) dediği olurken, esasa girmeyen konularda ise Emek Platformu’nun dediklerinin bir kısmı kabul edilmiştir. Nitekim Bakan “uzlaşma gecesi” yaptığı açıklamada “temel parametreler” konusundaki talepleri kabul etmediklerini açıkça söyleyerek, “Esneme yok, temel parametreleri kaldırırsak reform değil efor olur” demiştir.

 

Peki bunlar nedir? Yani SSGSS’nin temel parametreleri (hedefleri) nelerdir?

 

·           Daha zor, daha geç emeklilik ve daha düşük emekli maaşı, (diğer bir ifadeyle sigortalıdan, çalışandan daha fazla prim almak, ancak daha az hizmet ve hak sunmak),

 

·           Sağlık hizmetlerinin paralı hale getirilmesi, özelleştirilmesi ve piyasalaştırılması.

 

SSGSS’nin bütün hükümleri bir iğne oyası gibi bu amaçlar doğrultusunda ince ince örülmüştür.

 

HÜKÜMETİN OYUNU BOŞA ÇIKARILACAK!

Sayın Bakan’ın yeni manevralarından, Emek Platformu bileşenlerini karşı karşıya getirmek istediğini çıkarmak zor değil. Ancak bizler bu oyuna gelmeyecek, EP kararlarını sonuna kadar yerine getireceğiz.

 

Görüşmeler öncesinde, sırasında ve sonrasında söylediğimiz; sağır sultanların bile işittiği fakat toplumun sağlığından ve güvenli geleceğinden sorumlu yetkililerin duymazdan geldikleri; Emek Platformu’nun toplantı sonuç bildirgesinde altını çizdiği noktaları bir kez daha yineliyoruz:

 

1- Uygulama yılı ötelenmiş olmasına rağmen 65 yaş emekliliğine karşıyız. 58-60 yaş emekliliğinde ısrarlıyız.

 

 2- Bakanlığın güncelleme kat sayısına olan yaklaşımı emekli aylıklarında zaman içinde azalmaya neden olacaktır. Güncelleme katsayısının belirlenmesinde gelişme hızının yüzde 30’u yerine yüzde 100’ünün dikkate alınmasını talep etmeye devam edeceğiz. Emeklilerde gelir ve aylıkların yıllık artışında refah payı da dikkate alınmalıdır.

 

 3- Bu yasa kapsamında çalışmaya başlayacak olan sigortalıların gelecekte elde edecekleri gelirin geçinmeye yeterli bir seviyeye gelebilmesi için aylık bağlama oranlarının makul bir seviyede tutulmasını istiyoruz.

 

 4- Mevcut yasalar uyarınca fiili hizmet zammından yararlanan çalışanların bu haklardan yararlanmayı sürdürmeleri dahil tüm taleplerinde ısrarlıyız.

 

5- Sağlık sisteminin piyasalaştırılarak, katkı payı getirilmesine karşıyız.

 

 

 

Süleyman ÇELEBİ                   İsmail Hakk

ITUC ETUC