Image Map

DİSK BAŞKANLAR KURULU 2008 1 MAYIS'ININ "İŞÇİ BAYRAMI" OLARAK TAKSİM'DE KUTLANMASI KONUSUNDA KARARLI

15 Nisan 2008 tarihinde DİSK Genel Merkez binasında toplanan DİSK Başkanlar Kurulu, Birlik R11; Mücadele ve Dayanışma günü 1 Mayıs’ın, ufukta gözüken muhtemel bir ekonomik kriz, işsizlik, yoksulluk ve kazanılmış haklara yönelik saldırıların arttığı ülkemizde, çok kritik günlerin yaşandığı bir süreçte kutlanacağına dikkat çekti.

 

DİSK Başkanlar Kurulu, TÜRK-İŞ ve KESK’le birlikte “SOSYAL ADALET, EŞİTLİK, BAĞIMSIZLIK ve DEMOKRASİ İÇİN 1 MAYIS 2008’de OMUZ OMUZAYIZ!” başlıklı bildiride de belirtildiği gibi 2008 1 Mayıs’ının  “İŞÇİ BAYRAMI” olarak Taksim’de kutlanması ve 1 Mayıs’ın tatil ilan edilmesi için TBMM’yle gerekli diyalogların başlatılması kararını aldı.

DİSK Başkanlar Kurulu toplantısında ağırlıklı olarak tartışılan diğer konu da SSGSS Yasası’na karşı verilen mücadeleler oldu.

 

SSGSS Yasası konusunda siyasal iktidarın dayatmalarının, tasarının Meclis’ten jet hızıyla geçirilmesinin, AKP hükümetinin neoliberal küresel politikaları sahiplendiğinin de bir göstergesi olduğu vurgulanan toplantıda “AKP, sosyal güvenlik konusunda küresel sermaye çıkarlarını gözeten IMF ve Dünya Bankası kanalıyla yürütülen politikaların Türkiye’de yerleştirilmesi için kararlı görünmektedir” denildi.

 

SSGSS Yasası’na karşı yeni ve daha güçlü mücadele yöntemlerinin hayata geçirilmesi kararı alınan toplantıda, bu konuda 1 Mayıs 2008 kutlamalarının bir zemin olarak değerlendirilmesi gerektiği söylendi.

 

 

ITUC ETUC