Image Map

Avrupa Sendikaları Taksim'e geliyor

Avrupa ülkelerinden ve Türkiye’den emek örgütleri, bu yıl İstanbul’da yapılacak 1 Mayıs mitingi için ortak bir uluslararası dayanışma kampanyası başlattılar.

Emek örgütleri, “1 Mayıs, Türkiye’de de ‘Dünya Emek günü’ olarak tanınmalıdır! Sınırsız Gösteri ve yürüyüş hakkı istiyoruz!” sloganıyla 1 Mayıs’ta İstanbul’a çağrısı yapıyorlar. Uluslararası dayanışma İran’lı tutuklu sendikacı Mansour Osanloo’ya atfediliyor.

Almanya’da Gıda İşçileri Sendikası NGG-Dortmund’un başlattığı “1 Mayıs” kampanyası, Türkiye ve Avrupa’da pek çok sendikanın “ETUC, ITF, IUF, ICEM DGB, DİSK, KESK, Türk-İş genel merkezleri ile çok sayıda üye sendika ve Parlamento grupları katılımı ile büyüyor.

Geçen yıl 1 Mayıs’ta yaşanan işçi ve sendika düşmanı ‘orantılı şiddet!’i protesto için, 1 Mayıs’ın resmi tatil ilan edilip yürüyüş hakkına saygı gösterilmesi için ‘sendika bayrağınızı alıp İstanbul’a gelin’ çağrısı ile harekete geçen sendikalar, bir yandan da bir imza kampanyası yürütüyorlar. Başbakanlık ve İstanbul Valiliğine 10.000 protesto mektubu gönderilmesi amaçlanıyor.

Zonguldak Ocaklarından VW’nin Robot Caddelerine ve Bursa Ambarlarından Thyssen yüksek fırınlarına işçi dayanışması için bir araya gelecek olan sendikalar, 77’nin mirası, Kemal Türkler ve M. Akif Dalcı’nın hatırasını da es geçmediler. NGG’nin çağrı metninde G&D/E-KART, LSG-SKY-CHEFS, UNILEVER, LUFTHANSA, KÜHNE-NA-GEL, PRAKTIKER, METRO, ve MIP/AKAN-SEL’ deki direnişlere de değiniliyor.

 

ITUC ETUC