Image Map

Uluslararası Sendikalar Konfederasyonu'ndan Başbakan'a Uyarı

Arasında Türkiye’nin de bulunduğu 157 ülkede, 312 sendikayı ve 170 milyon işçiyi temsil eden ITUC adına size 1 Mayıs hakkında yazıyorum. AB’ye katılım müzakereleri çerçevesinde, sendikalar yasasında değişikliklerin gündeme gelmesiyle, Türkiye oldukça önemli bir dönemden geçiyor. Bu gelişmeler ışığında parlamentonun 1 Mayıs’ın tatil ilan edilmesini gündemine almasını memnuniyet ile karşılıyoruz.

 

Diğer yandan, biliyoruz ki, geçen yıllarda 1 Mayıs kutlamaları Türkiye’de özellikle İstanbul’da şiddet eylemlerine sahne oluyor. Pek çok defa ITUC Türk makamlarına,  barışçıl göstericilerin aşırı güç kullanılarak bastırılmasını protesto etmek amacıyla yazdı.

 

Biliyoruz ki, geçen yılın aksine yetkili makamlarınız bu yıl 1 Mayıs’ta sendikaların İstanbul’da barışçıl gösteriler düzenlemesine izin verdi. Ancak maalesef aynı zamanda, 1977’de kimliği belirlenemeyen kişilerin göstericilerin üzerine açtığı ateş sonucu 37 kişinin hayatını kaybettiği korkunç olaylarla anılan Taksim Meydanı’na göstericilerin çıkmasına yine izin verilmeyeceği de bildirildi. Dolayısıyla sendikalar hayatlarını kaybeden işçi kardeşlerini anma imkânı bulamayacaklar.

 

Geçen yıl, Türkiye polisi cop, biber gazı, göz yaşartıcı gaz ve kırmızı boyalı tazyikli su kullanarak işçiler ve öğrencilerden oluşan kalabalığı dağıtıp, Taksime ulaşmalarını engellemeye çalıştı. ITUC üyesi olan Türkiye Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK), Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu (TÜRK-İŞ) ve Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu (KESK) tarafından 1 Mayıs gösterilerinin Taksim Meydanında gerçekleştirileceğinin duyurulmasının ardından, yetkili makamlarınız bu gösterileri yasakladı ve hatta sendikaların burada eylem düzenlemesi halinde”orantılı şiddet” kullanmakla tehdit etti. Sonuçlar biliniyor: barışçıl bir gösteriye karşı kullanılan orantısız şiddet görüntüleri tüm dünyayı dolaştı ve hatta İstanbul Barosu polisin aşırı güç kullandığını belirten bir açıklama yayınladı.

 

Sayın Başbakan, 1 Mayıs’ta, tüm dünyanın gözleri bir kez daha ülkenizin üzerinde odaklanmış olacak. 1 Mayıs’ta barışçıl gösteriler düzenlemek dünyanın her ülkesinde tüm sendikacıların meşru hakkıdır. Türkiye 87 nolu (Örgütlenme Özgürlüğü) ve 98 nolu (Toplu Pazarlık) ILO Sözleşmelerini imzaladığında bu hakkı tanıdı. Bu nedenle yetkililere, gösterileri bu sefer şiddetle bastırmaktan kaçınmaları ve 1 Mayıs’ın Türkiye’deki herkes için bir kutlama günü olmasını sağlamaları çağrısında bulunuyoruz.

 

Guy Ryder

ITUC Genel Sekreteri

ITUC ETUC