Image Map

DİSK, TÜRK-İŞ VE HAK-İŞ'TEN TBMM'NE AÇIK MEKTUP: "KİRALIK İŞÇİLİK DÜZENLEMESİNİ GÜNDEMİNİZE ALMAYIN"

TÜRK-İŞ, HAK-İŞ VE DİSK’TEN TBMM’NE AÇIK MEKTUP: “KİRALIK İŞÇİLİK DÜZENLEMESİNİ GÜNDEMİNİZE ALMAYIN”

TÜRK-İŞ Genel Başkanı Mustafa Kumlu, HAK-İŞ Genel Başkanı Salim Uslu, DİSK Genel Başkanı Süleyman Çelebi, Cumhurbaşkanı Abdullah Gül tarafından yeniden görüşülmek üzere TBMM’ne iade edilen ve son günlerde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı tarafından yapılan açıklamalarda tekrar gündeme getirileceği ifade edilen “kiralık işçilik” düzenlemesiyle ilgili ortak bir açıklama yaptı. Açıklamada şöyle denildi:

 

 “Kamuoyunda R16;kiralık işçilik’ ya da R16;işçi simsarlığı’ yasası olarak bilinen ve özel istihdam bürolarına mesleki anlamda geçici iş ilişkisi kurma yetkisi veren düzenlemenin yeniden gündeme getirilmiş olmasını kaygıyla karşılamaktayız.

 

Bu ısrarlı ve inatçı tavrı, insan haklarına saygı duyan ve toplumsal uzlaşma ile sorunlara çözüm arayan bir anlayışla bağdaştırmamız mümkün değildir.

 

4857 sayılı iş yasası hazırlanırken işçi-işveren konfederasyonları ve zamanın Çalışma Bakanı söz konusu maddeyi tasarıdan oybirliğiyle çıkartmıştır. Sayın Cumhurbaşkanı işçi sendikalarının haklı gerekçelerini gördükten sonra Temmuz ayında yasayı TBMM’ne yeniden görüşülmek üzere iade etmiştir. İktidar partisi ve TBMM’de grubu bulunan tüm siyasi partiler bu yasayı yeniden sahiplenmek yerine gündeminden çıkartmayı tercih etmiştir. Başta çalışan kesim olmak üzere kamuoyunun bu düzenlemeden duyduğu rahatsızlık ortadayken; Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı’nın R16;kiralık işçilik’ düzenlemesine ilişkin ısrarcı tutumunu kaygıyla izlemekteyiz.

 

Kiralık işçiliği yerleştirmeye çalışan bu anlayış bir sosyal politika yaklaşımından ve bütünlüğünden uzak olduğu gibi, ILO’nun R16;insan onuruna yakışır iş’ politikasına da aykırıdır.

Sendikasızlaştırmaya yasal kılıf hazırlama aracı olan özel istihdam büroları ve kiralık işçilik, aynı zamanda toplusözleşme hakkına erişimi engelleyen ve örgütlenme özgürlüğünü ortadan kaldıran bir düzenlemedir.

 

Ülkemizde işsizlik ve istihdam yaratamama sorunlarına yönelik kendi içinde tutarlı ve çok boyutlu bir istihdam stratejisi henüz bulunmamaktayken, sosyal koruma sistemleri geliştirilmemişken, sendikal örgütlenmenin önündeki engeller kaldırılmamışken, toplusözleşme hakkı ve kapsamı başta ILO normlarına aykırı, AB ülkelerine göre oldukça sınırlıyken, diyalog mekanizmalarını bile çalıştırmadan, oldu bittilerle neoliberal düzenlemeler yapmak, iş piyasasında kaos yaratmaktan, istikrarı ve iş barışını torpillemekten, sorunları daha karmaşık hale getirmekten başka hiçbir işe yaramayacaktır.

 

Kaldı ki, kiralık işçilik düzenlemesi, endüstri ilişkilerine olumlu bir katkı yapmayacağına; istihdamı artırmayı sağlayamayacağına göre kime hizmet edecektir?

 

Böyle bir düzenlemeyi ikinci kez gündeme almak, ihtiyaçtan çok sendikalara inat bir yasa çıkartma arzusunu tatmin etmekse o zaman Bakanlık için R16;çalışma’ değil, R16;çatışma bakanlığı’ tanımı daha doğru olacaktır.

 

Ülkemiz ekonomik, sosyal ve siyasal alanlarda sıkıntılı günler yaşıyorken, oluşturulmaya çalışılan iş barışını temelden sarsacak böyle bir düzenlemeyi gündeme getirmek sorumlu ve sağduyulu bir davranış olarak görülemez.

TÜRK-İŞ, HAK-İŞ, DİSK olarak insan onuruna yakışır işi koruyacak en temel kurum olan TBMM’ne sesleniyor, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı’nın bu konudaki ısrarını gözardı ederek emeği kiralık hale getirecek ve işçi simsarlığına yol açacak bu düzenlemeyi asla gündemine almaması çağrısında bulunuyoruz.”

ITUC ETUC