Image Map

DİSK/NAKLİYAT-İŞ SENDİKASI'NA YÖNELİK BASKILAR PROTESTO EDİLDİ…

 

İşverenlerin örgütlü sendikal mücadeleyi bastırmak için tezgâhladığı senaryolarla DİSK/Nakliyat-İş Sendikası ve yöneticilerinin yasal/Anayasal hak ve özgürlüklerinin engellenmesini ve sendikamız üzerindeki baskıları protesto etmek ve gelişmelerle ilgili olarak kamuoyunu bilgilendirmek için 8 Aralık Salı günü 11:00’da Topkapı Ambarlar Sitesi’nde bir basın açıklaması yapıldı.

 

DİSK Genel Başkanı Süleyman Çelebi, DİSK Yönetim Kurulu Üyeleri, DİSK üyesi sendika yöneticileri ve DİSK’li işçiler katıldı. Açıklamada Genel Başkanımız Süleyman Çelebi şunları söyledi:

 

DİSK Örgütlenme Daire Başkanı ve Nakliyat-İş Sendikası Genel Başkanı Ali Rıza Küçükosmanoğlu’nun,

sendika yöneticileri ve şube başkanlarının evleriyle, Nakliyat-İş Sendikası genel merkezi ve şubeleri dün sabah 07:00’dan itibaren, işverenlerin başvurusu (ihbarı) üzerine, “Ekonomik çıkar amaçlı suç örgütü kurdukları ve iş hürriyetini engelledikleri” gerekçesiyle aranmaya başlanmıştır.

 

İşçi önderlerinin evlerinin de arandığı bu “hukuksuz” ve “keyfi” baskılarda gözaltılar olduğu gibi, aramalar “gizlilik kararı” ile yapılmıştır.

 

İşverenlerin başvurusuyla yapılan bu arama ve gözaltılar hukuksuzdur, sendika ve işçilerin hak ve özgürlüklerini keyfi biçimde engelledikleri için de SUÇTUR!

 

Arama ve gözaltı gerekçesi akıllara ziyandır! “Ekonomik çıkar amaçlı suç örgütü kurdukları iddia edilmektedir.

 

Sendikalar elbette ki işçilerin “ekonomik çıkarını gözeten örgütlerdir”.

Sendikal örgütleri “suç örgütü” olarak iddia etmek nasıl bir anlayışın ürünüdür?

 

Asıl, sendikal mücadele hakkımızı ve özgürlüğümüzü engelleyen işverenlerin yaptığı “suçtur”!

 

Çünkü sendikaların ve sendikacıların yasal ve anayasal hakları alenen çiğnenmekte,

hak ve özgürlükleri engellenmektedir.

 

Asıl onlar suçludurlar, çünkü krizi bahane ederek, yasadışı bir şekilde ve hiçbir ekonomik/sosyal hakkını tanımayarak işçileri kapı dışına bırakmaktadırlar.

 

Sendikalar anayasal güvenceyle çalışan, yasal ve açık örgütlerdir.

Mahkemelerin “gizlilik kararıyla” arama yaptırması, işverenler lehine, işçilere ve sendikalara ALENEN BASKI YAPILMASI anlamına gelmektedir.

 

Sendikaları keyfi biçimde baskı altına alan bu uygulamaları kınıyor, şiddetle protesto ediyoruz!

 

Gözaltına alınan yönetici ve üyelerimiz derhal serbest bırakılmalıdır!

ITUC ETUC