Image Map

DİSK, ÇSGB/ÇASGEM İLE İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ ORTAK EĞİTİMLERİ GERÇEKLEŞTİRİYOR…

Konfederasyonumuz ülkemizde iş sağlığı ve güvenliği alanında yaşanan olumsuz gelişmelerin azaltılmasına katkıda bulunmaya devam ediyor.

ÇSGB/ÇASGEM ile ortak olarak Kocaeli ve Diyarbakır’da planlanan eğitimlerin ilki Kocaeli’de  3 Aralık 2010 tarihinde Lastik-İş, Genel-İş ve Birleşik Metal-İş sendikalarımızın  katılımıyla gerçekleşti.

“Çalışanların İş Sağlığı ve güvenliği Bilincinin Artırılması” eğitimi,  ÇASGEM’in faaliyetlerinin kısa tanıtımının  ardından, DİSK Genel Başkan Yardımcısı Ali Cancı’nın İş Sağlığı ve Güvenliği konusunda Konfederasyonumuzun  yaklaşımlarını aktarmasıyla devam etti. Sonrasında, ÇASGEM uzmanı Dr. Bülent Piyal’in, İş Sağlığı ve Güvenliği’nde  Temel Yaklaşımlar  ve Sendikaların Rolü başlıklı sunumuyla eğitim tamamlandı.

İkinci eğitim Diyarbakır’da 10 Aralık 2010 tarihinde gerçekleştirilecektir.

ITUC ETUC